Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Програма АРТОН София

КДОХЗ УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ, гр. София  - Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания е самостоятелно, високоспециализирано, регистрирано по Търговския закон, лечебно заведение. Тя е правоприемник на Клиника по детска онкохематология  към Катедрата по Детски болести на Медицинска академия. СБАЛДОХЗ е единствената специализирана болница в страната, в която се осъществяват пълен обем от диагностични и лечебни мероприятия при деца от 0 до 18 годишна възраст с кръвни заболявания и солидни тумори. Тук е разкрит и функционира пълноценно първият в Република България сектор за трансплантация на костен мозък /трансплантация на хемопоетични стволови клетки/.

Адрес за дарения по програма АРТОН

КДОХЗ УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ,

гр. София, п.к. 1527

ул. "Бяло море" 8,

Ивайла Георгиева - клиничен психолог

                                                                                                                                              arton.bulgaria@gmail.com

Програма АРТОН София
Програма АРТОН София
Програма АРТОН София
Програма АРТОН София

Последни албуми

Виж всички

Партньори