Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Програма АРТОН Пловдив

Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” е правоприемник на бившата болнична структура към ВМИ - Пловдив. През август 2000 г. със заповед на министъра на здравеопазването е преобразувана като търговско дружество – Еднолично акционерно дружество. Притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност от януари 2001 г. Разположена е на две бази – База 1 /терапевтични клиники/– на бул. В. Априлов 15а и База 2 /хирургичен блок/ - на бул. Пещерско шосе 66, между които съществува 24-часова транспортна връзка за придвижване на болни и лекари-консултанти. Разполага с 1393 легла, чиято използваемост достига 80-90%.  

Адрес за дарения по програма АРТОН

Пловдив 4000

Ул. „ В. Априлов ”, 15 А

УМБАЛ „Св. Георги”

Детска клиника по Онкология и Хематология, ет.4

                                                              IV  Вътрешно отделение, за програма АРТОН

                                                                                                                                               arton.bulgaria@gmail.com

   

Програма АРТОН Пловдив
Програма АРТОН Пловдив
Програма АРТОН Пловдив
Програма АРТОН Пловдив

Последни албуми

Виж всички
Коледно настроение с АРТОН
Виж албума

Коледно настроение с АРТОН

Въпреки разликите, ние всички си приличаме. Отвъд самоличността и желанията ни, ние имаме обща сърцевина – човешка същност, чиято природа е покоят, чийто израз...

Партньори