Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Творчеството е лекарство – Програма АРТОН

 

Творчеството само по себе си може да бъде мощен психотерапевтичен фактор. То допуска най-различни форми и начини за боравене с художествените материали. Едни от тях позволяват да се постигне седативен ефект, като се редуцира емоционалното напрежение. Други позволяват да се преработи травматичен опит достигайки контрол върху него. Преноса на чувства на детето върху изобразителните материали и образи, прави арт-терапевтичния процес по-безопасен в психологически и физически план и за двете страни. Арт терапията предоставя допълнителна възможност за рефлексия и когнитивна преработка на травматичния опит.

В  болницата децата имат нужда от подкрепа – не само лекарствена. Когато дните стават все по-дълги, а часовете все по-тягостни, а често и болезнени, малките пациенти прекрачват в света на изкуството. Там е спокойно, красиво, цветно, весело, забавно, свежо, слънчево и усмихнато. Така изкуството лекува душата.

Рисуването с пръсти като провокативна техника никога не оставя детето безразлично. Нестандартната ситуация, специалните тактилни усещания и необичайното изразяване на изображението е съпроводено винаги с емоционална реакция, която може да има широк спектър  и винаги е възстановителна в своята същност.

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори