Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Сензорна стимулация с музикотерапия – Програма АРТОН

 

В зависимост от това, което правим в музикотерапията, тя може да работи за социализация и комуникация по време на музикална игра, свирене или танцуване, може да работи за двигателните умения  и в същото време ще провокира детето да  мисли за нужните действия в изпълнението, което я прави и когнитивна, а освен това е и забавна, с което допринася  за психологическата подкрепа.

Целенасоченото използване на музика и музикотерапия е високо ефективно при разработването на стратегии за преодоляване на стрес, тъй като допринася за разбирането и изразяването на тревожност и чувство на безпомощност, а също така осигурява неутрална среда, която позволява на децата да се отпуснат. Музиката е форма на сензорна стимулация. Детето е в синхрон с мелодията, която му дава чувство за защитеност, сигурност.

Добрата арт терапия не е задължително терапия, в която непрекъснато пациентите се усмихват. Добрата арт терапия е духовната терапия, в която нещата се случват преди всичко истински. Тя е процес на раждане, на сътворяване, на осъзнаване, на приемане, на чувстване. Не всичко е мисъл – изкуството е нелогичния път на ума, който носи увереност, удобство, спокойствие, сигурност, хармония. Няма отговор за всичко!  И няма нищо лошо в неяснотата и вътрешната тревога – това  е  експлозивна енергия, чакаща да бъде превърната в дълбоко чувство, което да изригне в творческия процес. 


Последни албуми

Виж всички

Партньори