Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Музикотерапия дори и в изолация – Програма АРТОН

 

Голямото постижение на нашите арт сесии е възможността да се подкрепи и дете на легло. Радостта и нетърпението на малкия герой е осезаема, желанието да чувства, чува, възпроизвежда тоновете е по – силна от това на другите деца, поради изолацията и принудителния престой в леглото. Това зарежда с енергия за дни напред. Удивлението, че музиката може да се случва и тук – в болничната стая, на леглото – връща на детето вярата, че няма невъзможни неща.

Когато детето слуша музика, това е пасивна музикотерапия, а когато произвежда музика в присъствието на музикотерапевт, това е активна музикотерапия . При втората се създава една особена безсловесна комуникация, тясно свързана с емоционалните преживявания на детето, но и в двата случая то е облагородено от вълшебното въздействие на мелодията и ритъма.

Кавалът е народен инструмент, с който нашият музикотерапевт не просто запознава децата. Това е провокация към всички сетива на малките герои. Новият, непознат предмет, който иска умение, за да издаде чудния си звук, подканва децата за действие. Всеки иска да пробва, да се научи да чува и извайва нови звуци. Едновременно весело, динамично, ново и възстановително занимание в света на духовия инструмент.


Последни албуми

Виж всички

Партньори