Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Изображения – Програма АРТОН

 

Създаването на различни видове изображения и аз-образи позволява на децата да се фокусират върху себе си, върху външния си вид, образа на тялото и върху нагласите си. От тук могат да дойдат и нови прозрения относно действията ни, мотивите ни и отношенията ни с другите. След рисуването на фигури-изображения започва дискусия с децата. „Какъв тип дрехи са нарисувани на фигурата?, Млад ли е образът или възрастен?, Прилича ли на автора си или въобще не?”. Така сесията освен че отваря пространство за творчество, намира време и за разговори с децата на теми като приятелство, популярност, взаимоотношения, възприемане на личния аз-образ. Терапевтичните цели тук са безопасно общуване без риск от критики и обиди, себеосъзнаване, изследване на образа на тялото, изследване на самочувствието на детето.

В процеса на арт терапия детето може да не знае къде отива, от какво се опитва да се отърси или да загърби, нито дори какво търси. В това състояние на творческа отнесеност, то приема всичко каквото е и решава в движение. Разпъва до крайност границите на идентичността си, обогатява, задълбочава и култивира духа си.

 

 

 


Последни албуми

Виж всички
Коледно настроение с АРТОН
Виж албума

Коледно настроение с АРТОН

Въпреки разликите, ние всички си приличаме. Отвъд самоличността и желанията ни, ние имаме обща сърцевина – човешка същност, чиято природа е покоят, чийто израз...

Партньори