Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Арт експресия на чувствата – АРТОН и The Taxback Group

 

Радостта от приятелството дава сили, смелост и вяра! Носи усещане за сигурност и трепетно вълнение. Прави света цветен, шумен, и весел. Децата вече чакат общата съботна сесия с приятелите си от The Taxback Group, които през споделеното творчество ги провокират, разсмиват, вдъхновяват.

Арт-терапията се различава от други форми на психотерапия по това, че е налице тристранен процес между детето, терапевта и творбата. По този начин тя предлага възможност за изразяване и комуникация и може да бъде изключително полезен метод за децата, които намират за трудно да изразяват мисли и чувства вербално.

Изкуството помага на всяко  дете да открие себе си, да усети собствената си значимост, да види присъствието си в творбата, да погледне отстрани на живота си. И да го почувства прекрасен! Творенето освобождава от страховете и тревогите и дава смелост и усещане за пълноценност и удовлетвореност. Без всякакво съпротивление, детето се доверява първо и единствено на себе си, оставя се на чувствата и мислите си и твори, извайва себе си. Пренасянето в материалния, във видимия свят е път към осъзнаване, проглеждане и изразяване . Във вглъбяването на творческия процес, детето с цялата си същност усеща , направлява, наблюдава и се забавлява на преливащото присъствие на собствената си душа в различните й измерения – ту я вижда, ту я чува, ту я докосва, ту я чувства. 


Последни албуми

Виж всички

Партньори