Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Емоционално израстване – АРТОН и The Taxback Group

На 12-ти май нашите дългогодишни партньори The Taxback Group отново бяха заедно с децата в клиниката по детска онкохематология към УМБАЛ „Св. Марина” в град Варна. Заедно вършим Добрини!

Благодарение на арт терапията детето успява да възстанови чувството за собствено достойнство и да реализира по-широк репертоар от защитно приспособителни реакции. Голямо значение имат и защитните и „консервиращи” свойства на изобразителните материали и символическите образи, които помагат за „удържането” на сложни преживявания и трансформацията им в положителни. Децата интуитивно намират начини за взаимодействие с материала. Това способства за интеграцията на личността на детето и има конкретно и ритуално изражение.

Освен за подобряване на сензорното, социално и емоционално функциониране арт терапията доставя на децата удоволствие, намалява преживяванията им на стрес и повишава самочувствието им, чрез захващане с различни творчески проекти или просто чрез изучаване на различни художествени материали. По този начин децата придобиват житейски умения по един естествен начин. Арт терапията насърчава комуникацията, емоционално израстване и сензорната интеграция, а също така подкрепя децата да взаимодействат в естествена и забавна среда.


Последни албуми

Виж всички

Партньори