Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Канали за отреагиране – Програма АРТОН

Специфичен механизъм на арт терапията е възможността за изразяване на сложния и противоречив характер на чувствата, психичните състояния и неповторимото единство, което представлява детската личност. Образно-метафоричният характер на експресията създава приемлив канал за отреагиране на чувства като яд, гняв и др., чието поведенческо изразяване е ограничено или често дори недопустимо в реалното конкретно обкръжение на детето. В творческия продукт се обединява вътрешното, фантазното и външната действителност. Преоткриване както на себе си, така и на света и установяване връзка между двете.

Рисуването и различните творчески занимания са отговор на детето към дадения художествен материал като отражение на личността, развитието й, житейските възможности, опасения и конфликти. Арт терапевтичният подход стъпва на познанието за човешкото развитие и целия спектър от психологични теории и модели за оценка и лечение, включително образователни, психодинамични, когнитивни, трансперсонални и други терапевтични средства. Те работят за разрешаване на емоционални конфликти, за насърчаване на самоопознаване, за развитие на социални умения, за управление на поведението, за намаляване на тревожни състояния, за подпомагане справянето със ситуации от реалността  и повишаване на самоуважението.

Децата експериментират с различни материали и техники, развихрят въображението и творческия си потенциал. Всяко дете преживява емоции, настроения, притеснения и благодарение на освободената творческа атмосфера то намира душевен баланс. А най-хубавото е, когато процесите  на споделяне и творчество са в защитена и подкрепяща детето среда.


Последни албуми

Виж всички
Коледно настроение с АРТОН
Виж албума

Коледно настроение с АРТОН

Въпреки разликите, ние всички си приличаме. Отвъд самоличността и желанията ни, ние имаме обща сърцевина – човешка същност, чиято природа е покоят, чийто израз...

Партньори