Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Възприятия – Програма АРТОН

Арт терапията ефективно работи в няколко области на човешкото здраве – физическа, емоционална и психологическа, когнитивна – на мисловните и познавателните процеси, комуникативна и социална – взаимодействието с хора в общността. Някои от целите на арт терапията са вземане на решения, решаване на конфликти, душевно и телесно възстановяване, подобрено качество на живот.

Важен елемент в подбора на изобразителния материал в терапевтичния процес е непосредствеността. Когато децата директно моделират със своите пръсти глината или с ръце използват боята, за да рисуват направо върху картината, това подканва често към непосредственото, директно, емоционално участие в процеса. Сухият пастел е често по-мек и по-непосредствен от масления или от цветния молив, широките четки са „освобождаващи” от  тънките такива, които предразполагат към точност, съсредоточеност, контрол и детайлност.  Когато пред децата предстои да конкретизират и да се заемат с актуална емоция или конкретна вътрешна картина, много сполучливо за израза е рисуването с четка с дебела, добре усещаща се дървена дръжка.

Арт терапията е деликатен, неинвазивен метод на подкрепа, който често дава резултати в случаите, когато другите методи не работят. Тя позволява  на детето да изследва чувствата си, да увеличи концентрацията си , да задълбочи самовъзприятието си, да развие способност да се адаптира към трудни обстоятелства.


Последни албуми

Виж всички

Партньори