Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Спонтанно рисуване – Програма АРТОН

Спонтанното рисуване позволява на децата да изразят проблеми, чувства, страхове, желания и безпокойства по един незастрашаващ начин. Несъзнаваният материал, който преди това е бил недостъпен за изследване, често бива изобразен в много от рисунките. Творческата работа дава възможност на всеки да общува както със символи, така и вербално. Творческият продукт предоставя на детето богатство от символи и образи, с които то може да направи връзка и от които може да се учи. Образите служат като средства, които улесняват комуникацията, израстването и прозренията.

Спонтанното рисуване дава възможност всяко дете импулсивно да създаде каквото пожелае, да разработи своя собствена тема. Това дава възможност да се развият умения за вземане на решение – при избора на вида материали, при избора на тема. Децата имат възможност да почувстват, че могат да имат контрол, да изказват своите непосредствено възникващи безпокойства в една спокойна, приятелска среда.


Последни албуми

Виж всички

Партньори