Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Арт процесът като лечебен метод – Програма АРТОН

Ориентираните към изкуство терапии включват повече нива, отколкото просто нивото на когнитивни умения. Те съдържат богат набор от упражнения с повтарящи се преживявания на постижения. Те са психо – физически, конкретни преживявания, които позволяват емоционални и когнитивни обосновки. Те са сензорно – естетически преживявания, които докосват и подхранват душата. Всички сетива са включени в арт терапевтичната сесия. С повтарящото се преживяване на справяне в арт процеса, детето постига чувство на сигурност, компетентност, удовлетворение. В сесията съществува също така и опитно поле на откривателство, което мотивира любопитството на децата. Откритията по този начин – в безопасната и комфортна среда на арт сесията – са едни от основните сензомоторни и когнитивни преживявания на учене.


Последни албуми

Виж всички

Партньори