Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Работата в група – терапия през взаимоотношения – Програма АРТОН

Проекти, включващи групова работа – общи музикални изпълнения или художествени проекти – са полезни с това, че помагат при изследването и засилването на уменията за социализиране и общуване. Децата научават тук как взаимодействат с другите и как другите се свързват с тях. Ролята на пациента в терапевтичната група често има връзка с ролята му в семейството или в други социални взаимоотношения. Ако едно дете е по–свито по време на груповата работа, често това е дете затворено и плахо и в отношенията си с околните.

Груповата работа е по–малко плашеща, детето не е в центъра на вниманието, не е изцяло отговорно за резултата от творческия процес, защото цялата група е авторът. Много деца и особено такива в болнична обстановка, намират успокоение и защитеност именно в групови арт сесии. Така през приятелство и споделени занимания, децата се освобождават от несигурността и страха от представяне. Стават част от цялото и си позволят да изпъкнат с индивидуалност в комфорта на малката общност.


Последни албуми

Виж всички

Партньори