Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Да бъдеш себе си – Програма АРТОН

Всяко оригинално художествено произведение на детето е в някаква степен един аспект на личността. Никой друг не може да създаде същия резултат. Арт терапията дава пространство, където детето може да изяви своята индивидуалност, създава атмосфера, в която може да бъде себе си… Творенето на изкуство предлага среда, която може да даде както възможност за комуникация с другите, така и възможност за конфронтация със своето „аз”.

Арт терапията може да се разглежда и като форма на посредничество при формирането връзки с връстници. Сътрудничество, редуване, зачитане на различието и други социални умения могат да се практикуват в приятна и естествена среда. Децата често се затрудняват да разберат гледните точки на други хора. Осъществявайки съвместни арт-задачи с други участници, на детето се предлага конкретен начин да „види“ чуждата гледна точка. Изпълнението на съвместни творчески проекти насърчава сътрудничеството, работата в екип и влияе на чувството за приемане.


Последни албуми

Виж всички

Партньори