Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Комбинирана терапия – Програма АРТОН

Комбинирането на визуалните изкуства – рисуване, живопис, скулптура – с други изкуства, предоставя богатство от възможности за творческо изразяване. Музиката, в комбинация с визуалните изкуства, подсилва сетивните възприятия, както и изразяването на мисли и чувства. Музиката естествено провокира мисли, чувства, спомени. Пренася детето в приятна и защитена среда и подсилва творческия му импулс.

Докато рисуват, пациентите могат да мечтаят, а могат и да спрат творенето и просто да отпочинат на фона на музиката. Синхронното поднасяне на изкуствата стимулира в детето възможността и то да отреагира и често рисувайки, децата запяват, тананикат любимата песен. Така комбинираните техники прилагат комбинирана терапия на изкуства във взаимодействие.


Последни албуми

Виж всички

Партньори