Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Свободно изразяване – Програма АРТОН

Загряващите упражнения дават възможност на децата да се въведат в предстоящата арт терапевтична сесия. Те позволяват на участниците да се отпуснат и да се разбират помежду си по-добре. Загрявката помага на по-притеснените да се освободят от опасенията си относно груповото занимание, тъй като сама по себе си тя е забавна и лесна и не крие рискове. Тази практика помага да се схване посланието, че в арт терапията не е важно до каква степен човек умее да рисува, например. Най-важното е свободното изразяване на чувства и мисли.

Бързите творчески упражнения често се оказват много полезни за подпомагане на груповия процес и за личностното развитие. За груповия процес е полезно, ако загряващите упражнения служат като преход към същинската тема на конкретната арт сесия. Загряващи упражнения в детските арт сесии са „рисуване с недоминантната ръка”, „ драсканица”, „ рисуване със затворени очи”, „картина от точки” и други.


Последни албуми

Виж всички
Прозрения – Програма АРТОН
Виж албума

Прозрения – Програма АРТОН

Арт терапията е психотерапевтичен метод използващ както силните, така и слабите страни в характера на детето, чрез арт решения и невербално изразяване....

Партньори