Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Етичен кодекс на Фондация „АРТОН България”

 

 

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца – пациенти, арт терапевти, музикотерапевти и всички служители, ангажирани  в дейностите на Фондацията. Етичните принципи засягат правните и етични норми, отнасящи се до Фондация „АРТОН България”, нейните директори, служители, консултанти и други партньори, всички страни в делови взаимоотношения с нея.

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички
Коледно настроение с АРТОН
Виж албума

Коледно настроение с АРТОН

Въпреки разликите, ние всички си приличаме. Отвъд самоличността и желанията ни, ние имаме обща сърцевина – човешка същност, чиято природа е покоят, чийто израз...

Партньори