Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Политика за закрила на детето - Фондация „АРТОН България“

 

 

Децата и младите хора се нуждаят от подкрепа и сигурност, от закрила от ефектите на бедността, вредите, изолацията и насилието. Отделни деца могат да бъдат в риск от специфични форми на злоупотреба от страна на възрастни и други деца, при случаи на бедствия и непредвидени инциденти.

Настоящата политика е разпространена сред служителите на Фондацията, и се преразглежда на всеки 3 години, или когато това е необходимо.

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички
Коледно настроение с АРТОН
Виж албума

Коледно настроение с АРТОН

Въпреки разликите, ние всички си приличаме. Отвъд самоличността и желанията ни, ние имаме обща сърцевина – човешка същност, чиято природа е покоят, чийто израз...

Партньори