Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Програми АРТОН

Програма АРТОН предоставя на всички деца на България, лекуващи се от онкохематологични заболявания, време на спокойствие, радост и творчество по време на болничният престой! Едновременно в трите национални центрове за лечение на тези деца, се провеждат арт сесии, в областта на различни изкуства, целящи пълна релаксация и душевно здраве!

Програма АРТОН Варна

Програма АРТОН Варна


Болнична програма  по арт терапия и музикотерапия АРТОН се провежда в УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД, Клиника по детска клинична хематология  и онкология - Варна. Клиниката по Детска Хематология и Онкология при   У...

Прочети повече
Програма АРТОН София

Програма АРТОН София


Болнична програма по арт терапия и музикотерапия АРТОН се провежда в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД - Клиника по детска клинична хематология и онкология, гр. София.УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД, гр....

Прочети повече
Програма АРТОН Пловдив

Програма АРТОН Пловдив


Болнична програма по арт терапия и музикотерапия АРТОН се провежда в УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, Клиника по детска хематология и онкология, Пловдив. Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” е правоприемник на...

Прочети повече

Последни албуми

Виж всички
Прозрения – Програма АРТОН
Виж албума

Прозрения – Програма АРТОН

Арт терапията е психотерапевтичен метод използващ както силните, така и слабите страни в характера на детето, чрез арт решения и невербално изразяване....

Партньори