Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”

Билатерално рисуване, звуково и образно изнасяне на чувства, арт терапия при рецидив и терминално състояние, помощ и подкрепа на сиблинги и семейство.

В дните от 17 до 19 юни в град Варна се проведе ежегодния сертификационен семинар на Фондация „АРТОН България” в областта на детската психоонкология и клиничното приложение на арт терапията. Специалистите от трите града – София, Пловдив и Варна – които работят по програма „АРТОН” в университетските клиники на страната, се събраха за втора поредна година с цел обмяна на опит и повишаване на специализираната си квалификация. Тази година освен надграждане на опит, умения и познания в арт терапевтичната практика, екипа се обучава и в чувствителната материя на комуникация и подкрепа на семействата и сиблингите на боледуващото от злокачествено заболяване дете.

В стила на Фондация „АРТОН България” семинарът комбинираше в интензивна програма лекторски и практически часове. Специалистите участваха в нови, иновативни за страната практики и техники, с материали и пособия неизползвани до този момент в българската клинична практика.

Лектор и обучител на семинара за пореден път бе Ивайла Георгиева, сертифициран консултант по арт терапия и онкопсихолог с 26 - годишна  клинична практика и специализация в областта на детската психо онкология в Румъния, Франция и Русия. От 2013 г. е дипломиран Арт-консултант в Обучителна Програма „Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията” на Българската асоциация по Арт-терапия (БААТ). Член е на Дружеството на психолозите в България (No.BG-RP-0999, ISCO-2634-6001-6002), Българската Асоциация по Психоонкология (БАПО) и Европейската Асоциация Pancare.

Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”
Втори сертификационен семинар „АРТОН 2016”

Последни албуми

Виж всички

Партньори