Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Музиката и психотерапията – Програма АРТОН

 

Музикотерапията се включва от болшинството специалисти като част от формите на арт терапията. Музиката е една от най-древните форми за подкрепа, с извънредно богато по сила на въздействие и по широта на възможностите. Обстойни изследвания в областта на невро-физиологията и невро-психологията вече проследяват нейните потенциали, а в психотерапията приложението й отдавна е оценено като ключово.

Конкретна музика актуализира дълбоки асоциации, които иначе пациента не може да проследи и така тя въздейства като катализатор, който е способен спонтанно да изнесе наяве както положителни спомени и преживявания, така и да върне – регресира – пациента към минали преживявания, свързани с травми.

Музикотерапията може да представлява слушане на специално подготвени и организирани музикални звуци, влияещи благотворно на човешкото тяло. А творенето на музика се използва при психологични  програми  за лечение с подчертан терапевтичен ефект, където тя представлява един своеобразен   „носител на благоденствие”. Това прави музикотерапията особено ценен и специален метод за помощ при децата и включва приложението й в психотерапията от специалисти.

 

 


Последни албуми

Виж всички
Прозрения – Програма АРТОН
Виж албума

Прозрения – Програма АРТОН

Арт терапията е психотерапевтичен метод използващ както силните, така и слабите страни в характера на детето, чрез арт решения и невербално изразяване....

Партньори