Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Груповите музикални сесии – Програма АРТОН

 

Груповите музикални сесии ни срещат с предизвикателството едновременно да се поддържа фокуса на децата върху музикалната задача и да се следва тяхната инициативност. Тук неминуемо се срещаме с темата за хаоса. Когато деца от различни възрасти се съберат в свободна и отворена група, често съществува преживяване на изригване – понякога от чувства на голяма радост, понякога от чувства на тревожност и агресия. Заедно чрез езика на музиката, децата развиват ново преживяване за общуване и взаимодействие.

Предизвикателството пред водещия музикотерапевт е да работи с този детски „хаос” и да моделира завишените емоции в нещо, което работи за групата. Така продуктивния творчески хаос носи на децата вълнение, жизненост и усещане, че нещо силно се появява от тяхното свирене и то им носи освобождение. Заедно в терапевтичното преживяване на музикалната сесия, децата създават ред от хаоса, обединявайки своите ритми.   

 

 

 

 

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори