Етичен кодекс на Фондация „АРТОН България”

 

 

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца – пациенти, арт терапевти, музикотерапевти и всички служители, ангажирани  в дейностите на Фондацията. Етичните принципи засягат правните и етични норми, отнасящи се до Фондация „АРТОН България”, нейните директори, служители, консултанти и други партньори, всички страни в делови взаимоотношения с нея.

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички

Партньори