Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Правилник за дейността на Фондация „АРТОН България”

 

Фондация „АРТОН България” има мисия да развива национална болнична програма „АРТОН” за системна арт терапия, музикотерапия и психотерапия при деца, лекуващи се от злокачествени заболявания, както и да разкрива извън болнични центрове и програми за възстановяване на пациентите с рак.

Приложенията към настоящия Правилник са негова неразделна част и имат силата на основния текст. 

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички
Прозрения – Програма АРТОН
Виж албума

Прозрения – Програма АРТОН

Арт терапията е психотерапевтичен метод използващ както силните, така и слабите страни в характера на детето, чрез арт решения и невербално изразяване....

Партньори