Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Процедура за провеждане на национална болнична програма „АРТОН”

 

Болнична програма „АРТОН” ангажира в организиран и планиран график, под ръководството на клиничен онкопсихолог, арт терапевти и музикотерапевти за провеждане на сесии с пациентите и техните придружители в условията на клинична обстановка.

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички
Прозрения – Програма АРТОН
Виж албума

Прозрения – Програма АРТОН

Арт терапията е психотерапевтичен метод използващ както силните, така и слабите страни в характера на детето, чрез арт решения и невербално изразяване....

Партньори