Политика за защита на личните данни

 

Политика за защита на личните данни на Фондация "АРТОН България"

Организационни  и технически мерки за защита на личните данни

Фондация АРТОН България отчита неприкосновеността на личността и предприема необходимите мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица с настоящата политика. В съответствие с действащото европейско и национално законодателство и добрите практики, Фондация АРТОН България прилага изискваните организационни и технически мерки за защита на лични данни.

 

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички

Партньори