Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Арт терапията може да редуцира рака - ENG

Борбата със злокачествена болест – от поставянето на диагнозата през тежката програма на лечение натоварва пътя на пациента с множество физиологични и психологични преживявания, голяма част от които остават травматични за цял живот. Овладяването на стресовите фактори и копирането на болковия синдром са едни от основополагащите моменти за мотивирано и пълноценно протичане на оздравителния процес...  


Последни албуми

Виж всички

Партньори