Арт терапевтични упражнения и техники за възрастни

 

 

Само защото възрастните имат повече опит с езика, отколкото децата, не означава непременно, че са по-добри в разбирането на собствените си емоции и изразяването им. Често при справяне с проблемите, на възрастните им е още по-трудно да формулират какво ги наранява и защо. Дистресът от задържани, потискани емоции и сложни преживявания, които се нуждаят от артикулация, е особено често срещано преживяване за хората в помагащите професии. Всеки възрастен е податлив на емоционално прегаряне и би могъл да използва уменията си за справяне, научени през арт терапия.

По-долу има пет дейности за възрастни, които могат да им помогнат да разберат по-добре себе си. Въпреки че тези упражнения може да не се провеждат от професионален арт терапевт, много от тях са разработени и използвани от арт терапевти и са основани на психологичната теория за подкрепа и възстановяване.

 

1. Маскипрактика от експресивна арт терапия

Тази дейност е създадена за хора, които страдат от хранителни разстройства или имат проблеми с образа на тялото си. Хората, които страдат от тези страдания, често си създават маски, за да се скрият, които могат да действат като отвличане на вниманието от другите им проблеми, да попречат на другите хора да видят страданията им или да им попречат те самите да видят собствената си дисфункция.

 

 

Тази дейност включва създаване на маски, които помагат да се изследват символичните маски на участниците. Създаването на маски може да се извършва индивидуално или в групова обстановка. Дейността може да помогне на участниците да открият потиснати части от себе си, да разкрият нови стратегии за справяне, които не са свързани с храна или тяло и да се изправят срещу страха от това какво би се случило, ако маската, фокусирана върху тялото и храната, бъде премахната (Art Therapy Blog, 2017). Ето как да извършите дейността.

Ще имате нужда от:

 • В зависимост от вашите ресурси и доколко сте уверени, можете да помогнете на участниците да направят гипсови маски от нулата или да закупите някои предварително направени празни маски от местен магазин за изкуства и занаяти.
 • Имайте предвид, че ако правите гипсови маски, между слоевете мазилка има време на изсъхване, така че тази дейност ще трябва да се извършва през няколко сесии. Ако се стремите да извършите еднократна сесийна дейност, готовите маски може да работят най-добре. Другите използвани материали могат да включват:
 • Писалки за оцветяване
 • Пера, почистващи средства, парчета от различен плат и материали
 • Блясък и пайети
 • Ножици и лепило

Започнете от: Обяснете на участниците понятието маски и как всеки от нас може да има несъзнателни маски, зад които често се крием. Насърчете участниците да разсъждават върху собствения си опит от това. Кога мислят, че се крият зад маска? Какво предизвиква тяхното скриване? Как би изглеждала тази маска, ако беше истинска?

 • След това помолете участниците да отделят време за внимание. Помолете ги да затворят очите си и да се съсредоточат върху дишането си. Позволете на мислите им за тяхната маска да влязат в съзнанието им и ги помолете да помислят как може да изглежда тяхната маска с „най-доброто лице“, тази, която искат хората да видят, вместо тази, зад която се крият, за да прикрият поведението си свързано с храната или тялото . Как би изглеждала тази маска?
 • Осигурете им предварително направените маски (или започнете да ги създавате от нулата, ако следвате този маршрут) и всички материали. Насърчете ги да създадат своята маска на „най-доброто лице“.

Когато маските им са завършени, те биха могли да ги използват за по-нататъшно обсъждане на техните идеи за себе си и проблемите, представени от различните маски, които носят.

 

2. Техниката Фар

За тези, които се чувстват изгубени, съкрушени или изолирани, изразяването на тези чувства и визуализирането на надеждата може да бъде терапевтичен и красив начин за идентифициране на нуждите, чувството на надежда за бъдещето и осъзнаване къде се намират на определено пътуване от живота си. Дейността включва фантазиране на изгубване в морето и визуализиране на идеалния фар, който би осигурил правилния вид насоки. Това е чудесна дейност както за деца, така и за възрастни, но по-възрастна група или човек може по-добре да оцени дълбочината и символиката на проекта.

 

 

Ще имате нужда от:

 • Обикновена или цветна хартия
 • Писалки и моливи за оцветяване

Започнете от: Започнете с основна медитация с водач. Помолете участниците да седнат удобно, да затворят очи и да насочат фокуса си към дишането си. Оставете минута или две за участниците да изчистят съзнанието си и да се балансират.

 • Докато участниците продължават да медитират и да се отпускат обяснете, че е обичайно за всички нас в моменти от живота ни да се чувстваме изгубени, изолирани или съкрушени. Може да е страшно време и често си мислим, че няма изход, но обикновено винаги има светлина, която да ни помогне да се върнем към безопасността.
 • След това започнете да разказвате на участниците история, която те да визуализират. Те са били на лодка в ясен ден, но с напредването на деня времето се е обърнало към по-лошо. Небето е потъмняло, морето е черно и накъсано. Студено е и водата започва да тече в лодката. Заблудили са се и не са сигурни как ще намерят своя път обратно. Но в далечината те виждат светлина - това е фар, който им показва пътя към безопасността. Те трябва да се отправят към фара.
 • Изведете участниците от тяхната медитация и им предоставете материалите. Насочете ги да нарисуват или оцветят фар като източник на посока. Насърчете ги да изобразят и себе си спрямо фара някъде на изображението и да добавят думи, които представляват източници на посоки в живота им.

 

3. Кутията „Грижа за себе си“

Утвърждението и вдъхновението са ключовете към кутията за себеобгрижването. Може да бъде утешително да имате нещо малко, осезаемо и красиво във време на проблеми. Това е проста дейност, която може да има въздействащи резултати във време на нужда. Кутията може да се използва като ресурс и нейното текущо създаване може да бъде терапевтично за участника. Ето как да направите кутия за себеобгрижване.

 

 

Ще имате нужда от:

 • Можете да помолите участниците да направят своя собствена кутия от картон или можете да намерите малки, обикновени и евтини дървени кутии от много магазини за изкуства и занаяти. Който и да изберете, ще ви трябва и:
 • Писалки и моливи за оцветяване
 • Блясък, пайети, парчета материали като дантела и др.
 • Стари списания, вестници или книги с картинки
 • Ножици и лепило

Започнете от: Помолете участниците да разсъдят върху идеите си за себеобгрижване. Какво означава това за тях? Кои са нещата, поведението, хората или дейностите, които им помагат да се почувстват добре със себе си и с които чувстват, че полагат грижа за себе си?

 • Насърчете ги да мислят за емоциите, чувствата, думите, образите или цветовете, които предизвикват в тях идеи за себеобгрижване.
 • След това им предоставете кутиите и материалите. Кажете им, че тези кутии ще се използват за съхранение на малки дрънкулки, сувенири и цитати, които съответстват на техните идеи за грижа за себе си.
 • След това участниците могат да украсят своите кутии по начин, с който да си доставят радост и красота. Насърчете ги да украсят кутията и с положителни твърдения. Те могат да бъдат самогенерирани, генерирани от членове на групата или намерени онлайн като цитати. Могат да са налепени по кутията или просто сгънати и поставени в нея, за да бъдат прочетени, когато е необходимо.
 • Използвайте кутията за предмети, които осигуряват комфорт, като лечебни камъни и минерали, снимки на приятели или семейство, листчета с цитати или поезия, пресовани сухи цветя или ценни бижута,  или друг вид спомени. Могат дори да оставят в кутията някои билети за кино или ваучер за подарък за масаж, които могат да се използват, когато се чувстват изтощени и се нуждаят от грижа за себе си.

 

4. Колажът  "Поема"

Самокритиката може особено да затрудни живота ни и това явно личи при намирането на думи, за да изразим чувствата си. Чрез създаването на стихотворение от набор от думи, събрани от външни на нас източници като списания, вестници и стари книги, можете да създадете несъзнателно стихотворение, което моделира вече съществуващи във вас думи според вашите чувства. Ето как да направите колаж на стихотворение.

Ще имате нужда от:

 • Стари списания, вестници, книги с картинки и хартия за скрап
 • Цветни химикалки и моливи
 • Ножици и лепило
 • Картон или дебела хартия за основата на колажа

Тази дейност може да се извършва с група или с един.

Започнете от: Обяснете на участниците концепцията за саморазговор и как, когато говорим негативно към себе си, това може значително да повлияе на нашето настроение, емоции и чувство за растеж и щастие.

 • Насърчете дискусия за това как и кога участниците са самокритични към себе си и кога участват в саморазговор. Помолете ги да се замислят дали близките им биха казали тези неща за тях, които те отправят към себе си? Какво биха казали близките им вместо тях?
 • Предоставяйте на участниците материали и ги насърчавайте да създават свой собствен колаж от думи / стихотворения, изпълнен с положителни твърдения и добри думи, които биха искали да прикачат повече към себе.
 • Нека участниците да бъдат толкова креативни, колкото искат, включително с изображения и цветове, които също ги карат да се чувстват добре.
 • Когато приключат, инструктирайте ги да вземат творбата вкъщи и да я поставят някъде, където да я гледат всеки ден. Насърчете ги да отделят 3-5 минути всяка сутрин или вечер като вземат това, което са създали и вграждат тези положителни думи и образи в своя ден.

Ако проект като този се използва в групова или терапевтична обстановка, практикуващите могат да попитат участниците за техния конкретен избор на думи, избрани теми или интерпретации на стиховете (Frank, 2014).

 

5. Дейност „Семейна скулптура

Упражнението „Семейна скулптура“ е популярно занимание по арт терапия, което съществува в много други видове терапия като например семейната терапия, макар и в модифицирана форма. За клиентите е полезно да оформят семейството си по начин, който представя членовете и динамиката и им помага да идентифицират проблеми в отношенията, които иначе биха могли да бъдат игнорирани. Страхотна дейност е за работа с възрастни, където семейната динамика и взаимоотношения са по-вкоренени, за да осъзнаем как тези неща влияят на нашите мисловни процеси. Ето как да извършите дейността.

 

 

Ще имате нужда от:

 • Обикновена моделираща глина или пластилин

Започнете от: Обяснете на участниците, че нашите семейства имат важна роля в живота ни. От най-ранна възраст начините, по които взаимодействаме със семействата си, формират начина, по който продължаваме да се ангажираме като възрастни и в другите отношения. Важно е да размислим върху нашата семейна динамика, за да разберем как и защо общуваме по начините, по които го правим и да можем по-добре да работим за промяна на начините, които могат да бъдат отрицателни.

 • Осигурете на участниците глината или пластилина и ги помолете да оформят и моделират членове на семейството си. Полезен начин за насочване на тази дейност може да бъде насърчаването на участниците да създават абстрактни форми или да използват други предмети, за да представят определени членове на семейството (не задължително човешки фигури).
 • След това помолете участниците да позиционират членовете на семейството по начини или сценарии, които според тях са най-добри, за да отразят динамиката на семейството по-общо.
 • След това участниците могат да бъдат насърчавани да обсъдят избраните от тях форми или предмети и защо. Опитайте се да влезете по-дълбоко, за да разкриете какво представляват тези фигури. Ако се провежда в пълна терапевтична сесия, участниците могат също да използват фигурите за провеждане на ролева игра, която след това може да бъде обсъдена с терапевта, за да разкрие по-дълбоки мисли и идеи за техните семейни взаимоотношения (Malchiodi, 2010).

 

Арт терапевтични дейности при тревожност

Тревожността се преживява по различен начин от хората и може да варира от ниска до тежка. Обхватът на изпитваните симптоми също е обширен, което означава, че за много хора често остава недиагностициран. Разбирането как тревожността се проявява във вашия живот, какво предизвиква тревожната реакция и разработването на вашите позитивни стратегии за справяне е от решаващо значение за живота с тревожност.

Една от най-просветляващите части на арт терапията е самият процес на създаване, който може да бъде също толкова показателен и лечебен, колкото и крайният продукт. За страдащите от тревожност самооткриването и здравословните механизми за справяне са от съществено значение, а техниките от арт терапията са сред най-здравословните начини за справяне с някои от симптомите и преживяванията на тревожност.

По-долу са изброени пет дейности по арт терапия, специално предназначени да подпомагат лица с тревожност.

 

1. Дейността „Книга за паниката“

Хората с тревожно паническо разстройство могат да изпаднат в паника, просто мислейки за възможността да получат паническа атака. Паническите атаки могат да имат много причинители, понякога известни, но често не. Дейността „Паническата книга“ насърчава участниците да създадат книга пълна с образи, които им помагат да се чувстват спокойни по време на стресови ситуации и да пренасочат ума си към нещо по-позитивно. Ето как да извършите дейността.

 

 

Ще имате нужда от:

 • Скицници за художници, листи или обикновени тетрадки
 • Писалки и моливи за оцветяване
 • Списания, вестници, стари книги с картинки и др.
 • Всички други занаятчийски материали, които участниците могат да използват, за да създадат своята книга. Например можете да изтеглите някои безплатни изображения с думи за потвърждение от интернет или да ги помолите да донесат селекция от снимки, които са значими за тях.

Започнете от: Отворете заниманието с дискусия за това как хората се чувстват по отношение на своите панически атаки. Демонстрирайте съпричастност и ги уведомете, че не са сами в преживяванията си. Днешната дейност ще им помогне да създадат ресурс, който да ги подкрепя по време на паника.

 • Предоставете на всеки участник празен скицник, тефтер или тетрадка. Кажете им, че това ще стане тяхната книга за паника и в нея те ще създадат резерв от образи и думи, които ще им помогнат да се чувстват спокойни.
 • Позволете на участниците да използват всички предоставени материали, за да започнат да създават своята книга за паника. Те могат да направят това както решат, но ако някой се почувства блокирал, насърчете го да започне като създаде тема за различни раздели на книгата си като плаж, любими места и хора или природни сцени.
 • Участниците не трябва да попълват цялата книга в тази една сесия. Посъветвайте ги, че това е нещо, към което могат да се връщат с течение на времето и да добавят, когато намерят повече думи и образи, които предизвикват у тях чувство на спокойствие и утеха.

Насърчете ги да държат тази книга близо до себе си, така че ако усетят момент на паника, те могат да се отнасят към нея като към ресурс, който да им помогне да ги разсейва и да се съсредоточат върху нещата, които предизвикват спокойни емоции.

 

2. Дейност „Как изглежда тревожността

Разбирането и визуализирането на тревожността може да бъде ключова първа стъпка при нейното контролиране и лечение. Представянето на тревожността като абстрактно понятие, човек или дори чудовище може да помогне на художника да разработи стратегии, за да го разпознае, когато усети, че се появява и да се справи с него по подходящ начин. Тази дейност позволява на участниците да правят точно това. Ето как да извършите дейността.

 

Ще имате нужда от:

 • Всички декоративни материали, които да помогнат на участниците да създадат своята „тревожност“, могат да включват:
 • Бои и стативи
 • Писалки и моливи за оцветяване
 • Колажни материали
 • Извайване на глина
 • Разни материали като платове и текстури
 • Ножици, хартия и лепило

Започнете от: Въведете концепцията за семинарната дейност като обсъдите по-общо тревожността. Помолете участниците да обмислят идеята, че безпокойството е предимно невиждано нещо, но какво ще стане, ако можем да го видим? Как би изглеждало?

 • Помолете участниците да отделят време внимание, за да обмислят тези въпроси. Помолете ги да затворят очи и да се съсредоточат върху дишането си. Сега насочете мислите им към безпокойството им. Ако трябваше да го опишат, откъде биха започнали? Има ли то тяло, глава и крайници или е по-абстрактно? Каква форма приема? Висока ли е, ниска, слаба, дебела? Какъв цвят е?
 • След това ги помолете да размислят върху личността на безпокойството. Как говори или мълчи? За какво го е грижа? Как изразява грижите си?
 • След като участниците се почувстват удобно, предоставете им материалите и ги помолете да пресъздадат тревогата си. Те могат да използват всяка визия, с която се чувстват комфортно.

Когато участниците завършат творението си, обсъдете външния вид и личността на тревожността или описанието на това, което са открили (Tartakovsky, 2015).

 

3. Дейност „Мъниста за внимателност

Мънистата за внимателност могат да бъдат прост, евтин механизъм за справяне, който е забавен за създаване и практичен за носене. Ето как се правят и използват мъниста за внимание.

 

 

Ще имате нужда от:

Има няколко начина за създаване на мъниста за внимание, в зависимост от това с кого провеждате сесията и нивото на уменията:

 • Закупете смес от мъниста от специализиран магазин за изкуства и занаяти
 • Намерете някои стари бижута у дома, които можете да разглобите
 • Използвайте обикновена глина за печене на фурна, за да направите мъниста
 • Някои струни или кожени нишки, които да добавите към мънистата

Започнете от: Обяснете на участниците концепцията за внимателност, ако те не са запознати с нея и им проведете кратко уводно упражнение за внимание. Помолете ги да затворят очи и да се съсредоточат върху дишането си, усещайки всеки дъх, докато бавно вдишват и издишват.

 • След това обяснете концепцията за мъниста за внимателност и работата им по създаване. Мънистата за внимателност могат да се използват по време на тревожност като нещо, което да префокусира ума и да създаде разсейване от тревожните мисли, докато хората практикуват внимателност.
 • Предоставете на участниците пълна свобода да създадат свои собствени мъниста, които са избрали. Помолете ги да отделят малко време, за да помислят за цветовете, които намират за най-приятни и какви текстури биха искали да включат, за да се почувстват приятно и да се разсеят.

Те могат да използват мънистата и връв, за да създадат ключодържател, гривна или огърлица, всичко, което според тях би им било най-полезно. Когато приключите, посъветвайте ги, че могат да използват мънистата (готовите бижута) просто да рефлектират върху цялостния им външен вид с цветовете, текстурата и докосването до тях. Освен това могат да се съсредоточат върху едно мънисто като му придадат значение и го използват като подсказка за медитация.

 

4. Дейност рисуване на хаос от линии

Рисувайки модели, които позволяват на мозъка ви да влезе в състояние на спокоен поток, намалявате тревожността и помагате да се насърчи чувството на мир. Забавяйки така времето, вие позволявате да се съсредоточите върху настоящия момент. Тази практика е създадена с обещанието, че всеки може да я направи, дори и да мисли, че не може да рисува достатъчно добре. Рисуването тук създава усещане за постижение и помага на човек да прекара времето си по смислен, лечебен начин. Ето как да го направите.

 

Ще имате нужда от:

 • Писалки и моливи за оцветяване
 • Обикновена хартия

Започнете от: Инструктирайте участниците да отделят малко време, за да почувстват благодарност и да изразят признателност за материалите и възможността да създадат нещо красиво. Напомнете им, че дейността не е свързана с художествени умения или кой може да рисува по-добре от всеки друг. Няма грешни или правилни начини за извършване на дейността.

 • Предоставете на всеки участник хартия и избор на химикалки / моливи. Помолете ги да нарисуват четири точки, по една във всеки ъгъл, така че страницата вече да не е празна и плашеща.
 • След това ги инструктирайте да свържат точките като нарисуват лека граница около ръбовете на хартията, създавайки квадрат.
 • В рамките на този квадрат те могат да нарисуват наниз от линия или множество струни, които разделят хартията на различни секции. Те могат да правят това, което им харесва, създавайки колкото се може повече различни форми от множество линии.
 • Сега, когато имат квадрат, изпълнен с преплетени фигури, помолете ги да изберат една форма и да започнат да я попълват само нея с по-дефинирани фигури, щрихи, тирета, линии или точки, като спазват предварително начертаната граница. Кажете им да се движат така напред по страницата като попълват всяка форма със свой уникален набор от форми, линии и мазки. Те могат да бъдат толкова креативни, колкото им харесва, като въртят хартията наопаки, за да отговаря на свободното им творчество.
 • Посъветвайте участниците, че това е тяхното творение и могат да използват всякакви форми и различни цветове, ако желаят.
 • Участниците продължават, докато не запълнят цялата страница.

Така се получава абстрактна картина, чието само създаване е дълбок релаксиращ процес и форма на спокойствие, низ от следване на линии, откриване и диференциране на форми и фигури, оцветяването им по собствен избор от цветове и нюанси.

 

 

Текстът е професионално редактиран и адаптиран за български условия от специалистите в отделните раздели на сайта, източник: https://positivepsychology.com/
 

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори