Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Кои сме ние

Фондация “АРТОН България” е основана с Учредителен акт на дарение от Светлана Чивгънова, водена от желанието си да допринесе за психичното здраве и подкрепа на пациентите с онкологични заболявания и техните семейства в България. Фондацията се управлява от Директор и Съвет. Управляващ директор на Фондация “АРТОН България” и Председател на Съвета на Фондацията е Светлана Чивгънова. Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация. Фондацията е регистрирана във Варненски окръжен съд с Решение №56/21.02.2013 г. по ф.д.№22/2013 г. , партиден номер 35, рег. №5, том 66, стр.154, Булстат:176465939, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Роза“.

Фондация “АРТОН България” има мисия да подкрепя и подпомага душевното здраве и възстановяване на пациентите с онкологични заболявания от всички възрасти. Да създава центрове и програми за душевно здраве на пациентите с онкологични заболявания.

Целите на Фондация “АРТОН България” са основно в развитие на програми „АРТОН” за изкуство и възстановяване в специализираните клиники на страната за лечение на пациенти с онкологични заболявания. В осигуряване на база за почивка и душевно здраве в извънболнична, екологично чиста среда за пациентите и техните семейства.


Последни албуми

Виж всички
Магията на мандалите
Виж албума

Магията на мандалите

Рисуването на мандали е доказало ефективността си занимание за прозрения и терапевтични преживявания. Любима тема на децата пациенти в Програма АРТОН поради...

Музикална терапия
Виж албума

Музикална терапия

В сесиите по Програма АРТОН създаването на музикално произведение или песен е емоционално преживяване на справяне и удовлетворение за децата участници. Те се...

Партньори