Кои сме ние

 

Фондация “АРТОН България” е основана с Учредителен акт на дарение от Светлана Чивгънова, водена от желанието си да допринесе за психичното здраве и подкрепа на пациентите с онкологични заболявания и техните семейства в България. Фондацията се управлява от Директор и Съвет. Управляващ директор на Фондация “АРТОН България” и Председател на Съвета на Фондацията е Светлана Чивгънова. Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация. Фондацията е регистрирана във Варненски окръжен съд с Решение №56/21.02.2013 г. по ф.д.№22/2013 г. , партиден номер 35, рег. №5, том 66, стр.154, Булстат:176465939, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Роза“.

Фондацията осъществява дейност, изразяваща се в развитие, въвеждане и утвърждаване на работещи практики за здравословно живеене и психично благосъстояние, реализиране на възстановителни програми в условията на  устойчив еко туризъм и личностно развитие сред природата. В създаване на центрове за подкрепа,  психотерапия, личностен растеж  и социална интеграция на деца и възрастни. В инициативи, насърчаващи  опознаване и опазване на природата и такива в подкрепа и утвърждаване на културата и изкуствата.

Екипът специалисти на Фондацията създава първата за България болнична програма по арт терапия - Програма АРТОН - в клиниките по детска онкохематология в София, Пловдив и Варна, която предоставя на децата с онкологични заболявания ежедневни сесии по арт терапия, паралелно на провеждащото се химиотерапевтично лечение. 


Последни албуми

Виж всички

Партньори