ПРОГРАМА АРТОН - музикална терапия

В сесиите по Програма АРТОН създаването на музикално произведение или песен е емоционално преживяване на справяне и удовлетворение за децата участници. Те се сприятеляват с работния процес така, както се сприятеляват с рисунката или скулптурата, които сътворяват. Така алтерантивното преживяване чрез изкуство, което поставя предизвикателства пред всекидневните изпитания и навици на детето, тук ще приключи с истински уникално решение – готово музикално произведение.

В съвременното визуално-ориентирано общество сме свикнали да свързваме въображението само с визуалните образи. И тъй като възприемаме терминът „образ” по визуален начин, сме склонни да подценяваме останалите сензорни аспекти на въображението. А всъщност хората обикновено си представят не само образи, но и звуци, ритми, движения, говор и движещи се картини, дори вкусове и тактилни усещания. Движенията, думите, визуалните образи, действията, звуците и ритмите, които усещаме в съня или във фантазирането например, могат да бъдат дефинирани като различни модалности на въображението. Танцът като изкуство е най – древната форма на лечение в историята на човешката цивилизация и винаги, когато условията позволяват, също бива включен в нашите сесии. В тези случаи танца лекува  едновременно като движение, но и като инструмент за себеизразяване на децата.

 

 

Музикотерапията е важен дял от арт терапията, който въздейства върху емоционалната, интелектуалната и волева сфера на личността. Музиката може да се използва като самостоятелен метод, но може да съпътства или служи за фон на друг арт терапевтичен подход. Нашият екип използва музиката и музикалната импровизация като основна модалност в груповите сесии по музикотерапия. Работейки заедно чрез езика на музиката, децата развиват ново преживяване за общуване и взаимодействие. И тук, както и в арт сесиите, може да се проследи пример за процес в групата, работеща заедно в терапевтичното преживяване на създаването на изкуство, при което участниците успяват да създадат ред от хаоса и да увеличат обхвата за игра, в случая за създаване на музикална творба. В резултат всички деца преживяват ново чувство на адекватност в отношенията си чрез дистанциращата функция на музикалните структури. В нашите сесии по музикотерапия едни от най-често използваните инструменти са перкусионните, ударни инструменти. Те позволяват по-ефективен контакт с тялото,  тъй като стимулират дългите кости на горните и долни крайници  посредством  ритъма – параметър в музиката, който подпомага умственото включване на различните части на тялото и ги интегрира на психическо ниво. Перкусионните инструменти са лесни за употреба и свирене, имат опростена структура и позволяват лесното преодоляване на затруднена активност понякога при някои  деца. Освен това имат забележителни тембърни свойства, което пък позволява опит за композиране на мелодия.

 

Сесиите по музикотерапия са успешен метод за борба със стресовите състояния по време на дългото болнично лечение, с физическата умора и психическо напрежение, те улесняват вербализацията на пациентите, осигуряват добър емоционален климат и благоприятстват активността и въображението на болните деца. Музиката, особено свободно импровизираната, където не се намесват езиковите умения, позволява достигането на дълбока комуникация на детето с неговото подсъзнание, с вътрешният  душевен мир.

Често нашите сесии музикотерапията може да представляват и слушане на специално подготвени и организирани музикални звуци, влияещи благотворно на човешкото тяло. Деца, които не са в състояние точно този ден да участват активно, с удоволствие присъстват в залата само като слушатели на избрани музикални произведения. Важен момент в провежданите сесии музикотерапия по Програма АРТОН са специалните музикални изпълнения на музикотерапевта при деца на легло, в тежко състояние.

Успехът на музикотерапията зависи от степента на възприемчивост на детето към музиката. Затова безценна в нашата работа е връзката между музиканта и пациента, която е дълбоко емоционална и лична, основана на взаимно доверие и подкрепа. Именно този съюз прави процесът лечебен, търсен и очакван от пациентите.

 

 

 

 

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори