Емоционалната интелигентност

Какво е по-важно: IQ или емоционална интелигентност? Ако смятате, че IQ е по-важен,

може да се изненадате от това, което ще научите тук.

 

 

 

Какво е емоционална интелигентност?

Извлечена от няколко различни източника, простата дефиниция на емоционална интелигентност (наричана още Емоционален коефициент или EQ) описва способността да наблюдавате собствените си емоции, както и емоциите на другите, да правите разлика между емоционалните етикети и да ги маркирате правилно и да използвате емоционална информация, която да насочва вашето мислене и поведение да влияят върху това на другите (Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1990).

Емоционалната интелигентност е това, което използваме, когато съпреживяваме с приятелите си, водим дълбоки разговори за взаимоотношенията си със значими други хора и се опитваме да управляваме непокорно или обезсърчено дете. Позволява ни да се свързваме с другите, да се разбираме по-добре и да живеем по-автентичен, здрав и щастлив живот.

Въпреки че има много видове интелигентност и те често са свързани помежду си, има някои много съществени разлики между тях.

 

EQ и IQ

EQ е емоционална интелигентност, която, както беше посочено по-горе, е свързана с идентифициране на емоциите в себе си и в другите, способност за емоционално свързване с другите и общуване, споделяне, разпознаване на нашите чувства (Cherry, 2018a).

IQ, от друга страна, е когнитивната интелигентност. Това е интелигентността, с която хората обикновено са най-добре запознати, тъй като най-често се говори за нея, когато се използва думата „интелигентност“. Това е и типът, който най-често се измерва чрез тестване и се оценява чрез неща като средната оценка. Тя измерва познавателните ни способности, уменията за бързина, логичност и свързаност на процесите.

 

 

Емоционална интелигентност в психологията

Трима ключови изследователи на емоционалната интелигентност

За да добием представа за времевата линия на въвеждане и приемане на емоционалната интелигентност в рамките на психологията, можем да започнем с работата на Питър Саловей.

1. Работата на Питър Саловей

Питър Саловей, заедно с колегата си Джон Майер, излагат една от първите официални теории за емоционалната интелигентност през 1990 г. Те въвеждат термина и го описват като „способността да разпознаваме, разбираме, използваме и регулираме емоциите ефективно в ежедневието“ (Йейлски център за емоционален интелект, 2013).

Тяхната работа провокира взрив от интерес към емоционалната интелигентност, както в академичните области, така и сред широката общественост. Съдейки по разпространението на книги, проучвания и изследователски въпроси, съсредоточени върху темата, Саловей и Майер наистина утвърдиха своята теория.

2. Поглед към Даниел Големан и неговата прочута книга

Не след дълго, след като Саловей и Майер представиха на света емоционалната интелигентност, други изследователи и психолози започнаха да се занимават с нея. Даниел Гоулман беше един от тези психолози; той публикува бестселъра „Емоционална интелигентност“ през 1995 г., което му помогна да влее темата в масовия поток.

Гоулман вижда емоционалната интелигентност като жизненоважен фактор за успеха, особено за децата. Той предложи насърчаването на социално и емоционално учене при децата, за да се повиши тяхната когнитивна интелигентност. Така едновременно ще се повишат обучителните успехи на децата, но и ще се премахнат много от най-разсейващите и вредни поведенчески проблеми в тази възраст(Goleman, nd).

Предложението му е приветствано както от изследователската общност, така и от широката общественост и сега почти се приема за даденост, че емоционалната интелигентност е също толкова важна - ако не и по-важна - за индивидуалния успех, колкото IQ.

Училища, преподаватели и изследователи на образованието също сърдечно приветстваха идеята, че емоционалната интелигентност не е просто генетична черта, „имаш ли я или нямаш“, а набор от умения, които могат да бъдат усвоени и усъвършенствани, паралелно и в синхрон с натрупваните на останалите когнитивни умения.

3. Травис Брадбъри и „Емоционална интелигентност 2.0“

След новаторската книга на Големан, авторът Травис Брадбъри и неговият колега Жан Грийвс се възползваха от нарастващия интерес и публикуваха собствена книга „Емоционална интелигентност 2.0“, която очертава поетапна програма за нейното развитие.

Брадбъри и Грийвс предлагат 66 подкрепени с доказателства стратегии за изграждане на емоционална интелигентност чрез преподаване на самосъзнание, самоуправление, социално осъзнаване и управление на взаимоотношенията.

Авторите твърдят, че книгата, възхвалявана от самия Далай Лама, може да ви помогне да разберете по-добре собствените си емоции и тези на другите и предлагат пред- и след тест, за да го докажат.

 

 

Рамката

Има две числа, които трябва да запомните, за да ви помогнат да разберете какво представлява емоционалната интелигентност: пет и четири.

Има пет компонента на модела на емоционалната интелигентност и четири измерения на EQ.

5-те компонента на модела EQ

Според Даниел Гоулман има пет компонента или елементи на емоционалната интелигентност:

 • Самосъзнание;
 • Саморегулиране;
 • Мотивация;
 • Емпатия;
 • Социални умения.

Самосъзнанието може да се определи като „способността да разпознавате и разбирате собствените си емоции“ (Cherry, 2018b). Това е основният градивен елемент на емоционалната интелигентност, тъй като когато регулираме себе си имаме съпричастност към другите, въобще всички разчитат на идентифицирането и разбирането на емоцията първо в себе си.

Саморегулацията е една стъпка по-напред - за да сме балансирани, саморегулиращи се,, трябва не само да можем да разпознаваме собствените си емоции, но и да можем да ги изразяваме, регулираме и управляваме по подходящ начин.

Хората, които имат висок контрол, обикновено имат по-висока вътрешна мотивация. С други думи, хората с високо ниво на вътрешен баланс са мотивирани по вътрешни причини, а не от външни награди като придобиване на богатство, уважение или слава.

Емпатията може да се определи като способността да разбирате как се чувстват другите хора и да разпознаете на интимно ниво как бихте се почувствали вие, ако сте на тяхно място. Това не означава, че симпатизирате, потвърждавате или приемате поведението им, просто че можете да съпреживеете, да видите нещата от тяхна гледна точка и да усетите това, което те чувстват.

И накрая, социалните умения са последното парче от EQ пъзела; тези умения позволяват на хората да взаимодействат социално помежду си и да се ориентират успешно в социалните ситуации. Тези с високи EQ обикновено имат социални умения по-високи от средните и са в състояние ефективно да преследват целите си и да постигнат желаните резултати при взаимодействие с другите (Cherry, 2018b).

4-те измерения на емоционалния интелект

Според EQ „бащите-основатели“ Salovey и Mayer има четири различни измерения или клонове на емоционалната интелигентност, които формират йерархия от емоционални умения и способности:

 • Възприемане на емоция;
 • Използване на емоции за улесняване на мисълта;
 • Разбиране на емоциите;
 • Управление на емоциите.

Първото измерение, възприемане на емоцията, се отнася до осъзнаване и разпознаване на състоянията на други хора (както физически, така и психологически състояния, като физическа болка или чувство на раздразнение), идентифициране на емоции у други хора, изразяване на собствените емоции и нужди точно и подходящо и разграничаване между точни, честни чувства и неточни, нечестни чувства.

Използването на емоции за улесняване на мисълта включва пренасочване и приоритизиране на вашето мислене въз основа на чувствата, свързани с тези мисли, генериране на емоции, които ще улеснят по-добрата преценка и памет, извличане на ползи от промените в настроението, за да можете да оцените множество гледни точки и използване на емоционални състояния за подобряване на вашето умения и креативност за решаване на проблеми.

Измерението на разбирането на емоциите включва разбиране на взаимоотношенията между различни емоции, възприемане на причините и последиците от емоциите, разбиране на сложни чувства и противоречиви състояния и разбиране на преходите между емоциите.

Последното измерение, управление на емоциите, се отнася до отвореност както за приятни, така и за неприятни чувства; наблюдение и рефлексия върху вашите емоции; ангажиране, удължаване или откъсване от емоционално състояние; и управление на емоциите както в себе си, така и в другите (Emmerling, Shanwal, & Mandal, 2008; Mayer & Salovey, 1997).

 

 

Характеристики на EQ - на висока и ниска емоционална интелигентност

Има много характеристики, които могат да се използват за описване на хора с висока и ниска емоционална интелигентност.

Според Rhett Power (2017), това са седемте качества, които най-добре описват хората с висока вътрешна саморегулация и баланс:

 • Те не се страхуват от промяната. Те разбират, че това е факт от живота и бързо се адаптират;
 • Те са наясно със себе си. Те знаят в какво са добри, върху какво могат да работят и какви среди им подхождат най-добре;
 • Те са съпричастни. Те могат лесно да се свържат с другите и да разберат през какво преминават;
 • Те са отдадени на качеството, но разбират, че съвършенството е невъзможен стандарт;
 • Те са балансирани и могат да имат здравословен професионален и личен живот;
 • Те са любопитни и разкрепостени и обичат да изследват възможностите;
 • Те са любезни, благодарни и щастливи.
 • Те имат здравословен баланс между работа и живот, защото знаят кога да работят и кога да играят;
 • Те имат лазерен фокус и не се разсейват лесно;
 • Те са спокойни и „вървят по течението“;
 • Те са отворени и податливи на нови идеи;
 • Те познават ресурсите си, знаят кога да се отворят за новости и кога да се придържат към границите си;
 • Те възприемат своите страни и качества и разбират техните и силни и слаби черти,  и използват първото, за да компенсират второто;
 • Имат истинско чувство за съпричастност, което им позволява да се свързват с другите и да проявяват състрадание;
 • Те са любознателни, любопитни и се интересуват от хората;
 • Те винаги гледат напред и се фокусират върху това как да продължат напред;
 • Те лесно прощават на другите и не обиждат (Health Personal Growth, 2017).

Качествата, които описват хората с ниска емоционална интелигентност, включват:

 • Те не са в състояние да контролират емоциите си;
 • Те нямат представа относно чувствата на другите, дори на близките им;
 • Те не могат да поддържат добри отношения, независимо дали са работни или лични;
 • Те винаги имат „покер лице“, което означава, че другите трудно ги четат;
 • Те често са емоционално неподходящи в ситуацията;
 • Те имат затруднения да се справят с тъгата;
 • Те са емоционално „глухи“ и имат проблеми с разчитането на емоциите по тона на гласа;
 • Те имат затруднения да симпатизират на другите;
 • Те нямат „контрол на силата на звука“ върху емоциите си; особено имат проблеми с емоционални реакции, които са твърде „силни“;
 • Те са напълно трогнати от емоционални сцени във филми, телевизия или книги - без значение жанра;
 • Те умаляват значението на емоциите като цяло и издигат значението на „хладната, спокойна логика“;
 • Те не са наясно с емоционалните състояния на кучетата - включително емоционалните състояния на собствените си кучета - дори когато признаците са ясни (Riggio, 2015).

 

 

Защо е важно да се развият умения за емоционална интелигентност?

Защо трябва да се грижим за развитието на нашите умения за емоционална интелигентност?

Възможността да разберете емоциите си е от основно значение за разбирането на това, което ще ви накара да процъфтите и да станете по-високо функциониращи. Това е така, защото като хора сме склонни да бъдем силно емоционални и социални същества.

Да бъдеш емоционално интелигентен ще ти помогне да се свържеш с другите, да подобриш представянето си на работа, да подобриш комуникативните си умения, да станеш по-издръжлив и др. Оказва се, че наличието на високо ниво на ЕQ може да ви направи успешни почти във всеки аспект от живота ви.

 

Емоционална интелигентност на работното място

Само организация, чиито членове притежават емоционална интелигентност, може да работи с максимална ефективност.

Емоционалният интелект може да направи чудеса за вашия бизнес, защото използването му по време на работа ще ви накара да разберете как функционират хората и взаимоотношенията.

В организация от емоционално интелигентни хора работят служители, които са мотивирани, продуктивни, ефикасни, ефективни, възнаградени и симпатични, а целите им ще бъдат по-съобразени с дневния ред на организацията. Това е така, защото емоционалната интелигентност е приложима за всяко човешко взаимодействие в бизнеса. Емоционалната интелигентност на работното място ще ви помогне да оцените хората по-добре, да разберете как се развиват взаимоотношенията, да разберете как нашите убеждения генерират нашия опит и да се научите да предотвратявате борбата за власт, негативната преценка, съпротивата и други, за да увеличите постижението и успеха.

 

 

Емоционална интелигентност и комуникация

Емоционалната интелигентност е тясно свързана с комуникативните умения; хората с висока ЕQ са склонни да владеят своите комуникативни способности.

Тези, които са с висока емоционална интелигентност:

 • Обмислят чувствата на другите хора;
 • Мислят за собствените си чувства;
 • Практикуват съпричастност към другите и се свързват с тях в разговор;
 • Оперират с доверието, което означава, че те изграждат доверие чрез вербални и невербални реплики и комуникират честно;
 • Разпознават, идентифицират и изчистват всяко недоразумение (Schmitz, 2016).

От този списък става ясно как EQ влияе на комуникацията: Високият EQ води до компетентност в разговорите, а компетентността в разговора е изискване както за здравословен личен живот, така и за здравословен професионален живот.

Комуникацията води директно към следващата причина защо е важно да се развие емоционална интелигентност: изграждане и поддържане на здравословни взаимоотношения.

Хората с високо ниво на EQ могат да:

 • Прочитат емоциите на други хора и подходящо и ефективно реагират на тях;
 • Разбират и регулират собствените си емоции, за да не затварят нещата или да оставят негативните емоции да избухнат от тях
 • Разбират, че техните мисли създават собствените им емоции и че регулирането на мислите ни позволява индиректно да регулираме емоциите си;
 • Свързват техните собствени действия с емоционалните реакции на други хора; те знаят какви последици ще имат техните действия върху другите и как другите могат да се чувстват и държат в отговор (Hall, 2018).
 • Емоционално интелигентните хора забелязват как се чувстват другите, реагират по подходящ начин на другите, регулират собствените си емоции и наблюдават собственото си поведение, за да гарантират, че не обиждат или разстройват излишно другите.

Това са съставките на една здравословна, уважителна връзка, независимо дали тази връзка е между влюбени, приятели, членове на семейството, колеги, хора, които общуват и взаимодействат.

 

 

Изграждане на устойчивост с емоционална интелигентност

И накрая, друга важна причина да обърнете внимание на емоционалната интелигентност е как тя влияе върху устойчивостта на човека. Хората, които са с високо ниво на EQ обикновено могат да се вдигнат, когато паднат. Те са стабилни, защото познават, владеят и управляват импулсите си.

Всъщност емоционалната интелигентност се смята от някои за пряк източник на устойчивост. Изследователите Magnano, Craparo и Paolillo (2016) установяват, че емоционалната интелигентност е пряко свързана с устойчивостта и чрез тази връзка е свързана с реалните постижения и мотивацията за постижения.

С други думи, тези с високи нива на емоционална интелигентност са по-склонни да се стремят към успех и да преследват целите си, да ги изпълняват и да се връщат „обратно в играта“ след неуспех или разочарование.

 

 

Текстът е професионално редактиран и адаптиран за български условия от специалистите в отделните раздели на сайта, източник:  https://positivepsychology.com/
 

Последни албуми

Виж всички

Партньори