Моето дете е насилник: Какво да направя?

Как да разберете какво се крие зад поведението на тормоза и да развиете умения за здравословно приятелство с детето си

 

 

Джина, майка на 12-годишно момче, получава смущаващо телефонно обаждане от училището на сина й. Ученичка се оплакала, че синът й я тормози. След като разгледа въпроса, училищният персонал заключи, че детето й е измъчвало редица свои съученици с подвикване на обиди, физическо насилие и дори сексуален тормоз. „Излишно е да казвам, че бяхме унижени и се срамувахме - спомня си Джина. - Но не само това, бяхме с разбито сърце."

Никой родител не иска да чуе, че детето му е побойник. Болезнено е да мислите за това, че детето ви нанася вреда на други деца. Но тормозът е сериозен проблем също и за агресора. Уменията за създаване на приятелства на децата са важен показател за цялостното им психично здраве. Ако има доводи, че детето ви проявява тормоз - било то физически, вербален, психически - това може да е признак на сериозен дистрес. Детето може да изпитва безпокойство или депресия, да изпитва сериозни затруднения при регулирането на емоциите и поведението си.

 

Защо децата тормозят?

Важно е да имате предвид, че децата не тормозят, защото са „лоши деца“. „Децата могат да участват във всякакъв вид поведение, което не задължително е отражение на това кои са те като човек - казва д-р Джейми Хауърд, директор на Програмата за стрес и устойчивост в Института за детско съзнание. - Те все още измислят, фантазират, опитват, копират нещата. Те могат да бъдат и много мили деца без особени проблеми, които просто са допуснали някои грешки." Има много причини, поради които иначе добре възпитаното дете може да бъде недоброжелателно към другите деца. Ето няколко:

  • Детето иска да се впише в група приятели, които подбират един съученик.
  • Детето е тормозено вкъщи или в училище и се опитва да си възвърне чувството за сила, действайки агресивно към другите.
  • Детето търси внимание от учители, родители или съученици и не е успяла да го получи по други начини.
  • По природа то е по-напориста и импулсивно от своите връстници.
  • Детето има тенденция да възприема поведението на други деца като враждебно, дори когато не е така.
  • Детето не разбира напълно как поведението му кара жертвата да се чувства. Това важи особено за по-малките деца.

Когато говорите с детето си за това, което се случва, разбирате неговата гледна точка и имате възможност да го насочвате към подходящо поведение за приятелство, можете да ограничите тормоза и да решите проблемите, които са в основата на проявата. Ето някои съвети как да помагате на детето си да възпитава уважителни отношения с връстниците си.

 

Общувайте

 

Ако чуете от учител или друг родител, че детето ви е насилник, първото нещо, което трябва да направите, е да говорите с детето си за ситуация. Бъдете директни по въпроса, но дайте ясно да се разбере, че сте отворени за историята на детето си. Кажете нещо по следния примерен начин: „Днес ми се обадиха от училището и учителят посочи, че си замесен в някакъв тормоз. Наистина съм загрижен за това и трябва да поговорим. Моля, кажете ми какво се случи.“

Разговорът за ситуацията с детето ви може да ви помогне да разберете защо се случва социалната агресия и какви стъпки трябва да се предприемат, за да я спрете. След като на Джина беше казано, че синът й тормози други деца, тя и съпругът й проведоха много дълги разговори с него за това защо той действа по този начин.

„Зададохме му много въпроси защо е направил тези неща“, обяснява Джина. „Детето ни имаше невероятно ниско самочувствие. Тормозът му даваше власт и контрол над нещо. Той ни каза, че е хубаво да бъдеш известен като „най-лошото дете в училище“, вместо да не бъдеш забелязван изобщо “.

Други деца може да не са в състояние да формулират ясно и с думи защо проявяват насилие. Това важи особено за по-малките деца и децата, които преживяват тревожност, травма или друг проблем свързан с  психичното им здраве. Ако имате проблеми с разбирането на причините, поради които детето ви е агресивно, потърсете консултация с детски психолог или психиатър, който има голям опит в оценката на поведението на децата.

 

Предвидете сценарии

След като проучите корените на проблема, можете да приспособите решенията си към специфичните предизвикателства, с които детето ви се сблъсква в социалните си взаимодействия. Обсъдете сценарии, с които детето би се справило трудно и му дайте варианти.

„Имайте много различни решения и варианти на различни проблеми, които вероятно ще възникнат в ситуациите на детето ви и дайте ясни примери за това какво очаквате, приемате, би било най – добре за детето ви да отреагира - казва д-р Хауърд. – И не забравяйте, децата реагират по-добре, когато им се казва какво да правят, отколкото какво да не правят.“

Насърчаването на детето ви да възприеме перспективата на човека, който е тормозен, може да бъде друг полезен начин да се справите с трудната ситуация. Попитайте детето си: „Можеш ли да си спомниш момент, в който се е случило някой да те нарани, тормоци, унижи? Как се чувстваше тогава? Това чувство, което изпита тогава, е същото, каквото изпитва и съученикът ти, когато си така груб.“

 

Погледнете навътре

 

Децата, които са изложени на агресивни или недобри взаимодействия у дома, вероятно ще повтарят това поведение в училище и в общата социална среда. „Важно е родителите да помислят как тяхното лично поведение, пример може да повлияе на децата им - начина, по който говорят на децата си, начина, по който говорят със съпрузите си, начина, по който се справят с гнева - и да бъдат реалистични дали това не е моделирало и поведението на детето “, казва д-р Кристин Каротерс, клиничен психолог.

Възможно е в дома ви да се извършва тормоз и вие дори да не сте наясно с това. Членове на вашето семейство участват ли във викове, обиждания или нападки? Децата ви се заяждат ли или се удрят? Ако е така, важно е да започнете да насърчавате положителна домашна среда, където членовете на семейството се отнасят един към друг с доброта и уважение и взаимно следят за недопускане на деструктивно поведение.

След като Джина научи за тормоза, който проявява сина й, тя положи големи усилия, за да може домашният й живот да отразява поведението, което тя иска синът й да практикува в училище. „Забранихме всякакви разговори или шеги с нецензурни думи, практикувахме маниери и насърчавахме да си помагаме и да се подкрепяме един друг“, казва тя. „Нещата не винаги бяха идеални у дома, но ако се случи някой в семейството отново да се прояви -  говорехме за това всички като семейство.“

 

Определете значими наказания

Наказанията за поведение на тормоз могат да бъдат ефективни, но те трябва да бъдат значими за детето и с ограничен обхват. Ако например разберете, че вашата тийнейджърка се занимава с онлайн тормоз, нейните действия трябва да бъдат посрещнати с незабавна загуба на интернет или телефонни привилегии. В случай на особено тежки нарушения, отнемете привилегиите в обозримо бъдеще и потърсете помощта на терапевт. Но за по-малко остри форми на тормоз, детето трябва да може да си върне привилегиите в рамките на няколко дни.

„Ако премахнете дадена привилегия за твърде дълго, тя може действително да загуби значимост за детето - казва д-р Каротерс. – Детето ръзсъждава:„ Добре, добре, никога няма да си го върна, така че просто продължавам в същия дух “, така че балансът при наказанията ги правят ефективни или не“.

 

Направи го правилно

 

След като детето ви е спокойно, обяснете, че е направило грешка, която трябва да бъде поправена. Вашето дете може да избере да се извини - лично, в писмо, чрез текстово съобщение и други, вариантите за поправка на поведението могат да приемат много и  различни форми.

 

Наблюдавайте ситуацията

Ако друг родител се обърне към вас относно тормоза на детето ви, уведомете веднага учителите, за да могат те да бъдат нащрек за проблемното поведение. Разговаряйте редовно с учителите и давайте много похвали, когато детето ви е било добър приятел и е показало коригирано, добро поведение.

Кибертормозът може да бъде особено труден за проследяване. Ако детето ви е тормозило други деца по интернет, вземете паролите за акаунтите му акаунти във Facebook, Instagram и Twitter и ги проверявайте редовно, за да се уверите, че използва социалните медии по любезен начин. Важно: уведомете детето си, че ще наблюдавате неговата активност в социалните медии, докато то докаже, че може да се справя отговорно.

 

Потърсете помощ

 

 

Ако непрекъснато работите върху изграждането на толерантни и приятелски умения на детето си и въпреки това тормозът не спира, потърсете оценка на психичното здраве. Вашето дете може да се нуждае от помощ на терапевт, за да преодолее основни проблеми, които определят цялото му поведение и развитие.

 

Останете свързани

 

При всички случаи най-важното действие, което можете да предприемете, е да изградите отворен канал за комуникация с детето си относно ежедневния му живот, който ще ви постави в по-добра позиция да разпознавате признаци на тормоз и неприятности от всякакъв вид. Д-р Carothers препоръчва да задавате на детето си ежедневно по няколко отворени въпроса. „Вярвам в общите проверки -  обяснява тя. - Ако искате детето ви да говори с вас, трябва да отидете и да говорите с детето си.“

На сутринта попитайте детето си какво е планирало за деня; след училище, помолете детето си да ви разкаже за едно наистина страхотно нещо, което се е случило този ден, и за едно не особено голямо нещо. Може да е трудно да започнете, но децата, от които редовно се очаква да споделят подробности от живота си с родителите, с времето приемат този модел на открито общуване между членовете на семейството като естествена проява на грижа един към друг.

Джина установи, че поддържането на връзка със сина си по подкрепящ, неосъждащ начин е от ключово значение за минимизиране на агресивното му поведение. „Говорете с децата си и бъдете много присъстващи в живота им“, предлага тя. „Те трябва да чувстват, че ви е грижа и чувате какво се случва с тях. Изпълнете главите и сърцата им с любов. “

 

 

 

Текстът е професионално редактиран и адаптиран за български условия от специалистите в отделните раздели на сайта, източник: https://childmind.org/
 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори