Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Процедура за достъп на служители и доброволци...

 

Процедура за достъп на служители и доброволци до специализирани институции и услуги за деца

Настоящата процедура е разработена на основание чл. 46 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, който регламентира задължение на доставчика на социални услуги за деца, предоставяни в специализирани институции и услуги от резидентен тип, да провежда внимателен подбор на персонала и доброволците, работещи с деца в тях.

С процедурата конкретно се цели да се уеднаквят изискванията за достъп на служители и доброволци към Фондация „АРТОН България” до децата, настанени в болничните институции – клиники по детска онкохематология в София, Пловдив и Варна -  и едновременно с това да бъде гарантирана сигурността им. 

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички
Прозрения – Програма АРТОН
Виж албума

Прозрения – Програма АРТОН

Арт терапията е психотерапевтичен метод използващ както силните, така и слабите страни в характера на детето, чрез арт решения и невербално изразяване....

Партньори