Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Процедура за достъп на служители и доброволци...

 

Процедура за достъп на служители и доброволци до специализирани институции и услуги за деца

Настоящата процедура е разработена на основание чл. 46 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, който регламентира задължение на доставчика на социални услуги за деца, предоставяни в специализирани институции и услуги от резидентен тип, да провежда внимателен подбор на персонала и доброволците, работещи с деца в тях.

С процедурата конкретно се цели да се уеднаквят изискванията за достъп на служители и доброволци към Фондация „АРТОН България” до децата, настанени в болничните институции – клиники по детска онкохематология в София, Пловдив и Варна -  и едновременно с това да бъде гарантирана сигурността им. 

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички
Магията на мандалите
Виж албума

Магията на мандалите

Рисуването на мандали е доказало ефективността си занимание за прозрения и терапевтични преживявания. Любима тема на децата пациенти в Програма АРТОН поради...

Музикална терапия
Виж албума

Музикална терапия

В сесиите по Програма АРТОН създаването на музикално произведение или песен е емоционално преживяване на справяне и удовлетворение за децата участници. Те се...

Партньори