Полагане на добри грижи

 

 

Когато детето ви страда или поведението му ви притеснява, може да ви е трудно да разберете дали трябва да се обърнете към професионалист. И ако все пак потърсите помощ, остава въпросът какъв професионалист и какъв вид лечение са подходящи за вашето дете? В това ръководство ще ви преведем през стъпките за намиране на добрия професионалист (или екип) за вашето дете и най-подходящото лечение за дадено разстройство или увреждане.

 

Има ли нужда детето ми от помощ?

Всички се тревожим за децата си. Понякога притесненията ни са дали се развиват по здравословен начин, или дали са щастливи, а понякога се притесняваме, защото поведението на детето създава проблеми за него - или за цялото семейство.

Едно от предизвикателствата на родителството е да се знае кога една тревога трябва да подтикне към действие. Как да разберете кога да потърсите помощ за дете, което преживява трудност? Когато поведението, за което се тревожите, сериозно пречи на способността на детето ви да прави неща, които са подходящи за възрастта му, тогава е важно да получите помощ.

Ето някои неща, които специалистите по психично здраве препоръчват да вземете предвид, когато решавате дали детето ви се нуждае от професионална помощ.

 • Какво поведение ви тревожи? За да оцените ясно ситуацията си, важно е да наблюдавате и записвате конкретно нещата, които ви вълнуват. Опитайте се да избягвате обобщения като „Той се движи непрекъснато!“ или „Тя не сътрудничи.“ Помислете за конкретно поведение, като „Неговият учител се оплаква, че няма търпение да му дойде редът да говори“, или „Той се разстройва, когато бъде помолен да спре една дейност и да започне друга“, или „Тя плаче и е неутешима, когато майка й напусне стаята."
 • Колко често се случва? Ако детето ви изглежда тъжно или унило, това се случва веднъж седмично или през повечето време? Ако изпитва истерични пристъпи, кога се появяват? Колко продължават? Тъй като много проблемни поведения - страхове, импулсивност, раздразнителност, предизвикателство, тревога - са поведения, които всички деца понякога проявяват, продължителността и интензивността често са ключови за идентифицирането на разстройство.
 • Дали това поведение е извън типичния диапазон за неговата възраст? Тъй като децата и тийнейджърите проявяват широк спектър от поведения, може да бъде предизвикателство да се отдели нормалното действие или нормалното безпокойство от сериозен проблем. Често е полезно да споделите наблюденията си с професионалист, който вижда много деца - учител, училищен психолог или педиатър, например - за да получите представа дали поведението на детето ви не е в рамките на типичния диапазон за неговата възрастова група. (Вижте нашето Ръководство за родители за основни етапи в развитието за деца до пет години тук на сайта.)
 • От колко време продължава? Проблемното поведение, което се случва от няколко дни или дори няколко седмици, често е отговор на стресово събитие и нещо, което с времето ще изчезне. Част от диагностицирането на детето е премахването на неща, които са краткосрочни реакции и вероятно не изискват намеса.
 • Колко му пречат на живота? Може би най-големият определящ фактор дали детето ви се нуждае от помощ е дали симптомите и поведението му пречат да прави неща, подходящи за възрастта му. Нарушава ли живота в семейството и причинява ли конфликт у дома? Причинява ли му затруднения в училище или затруднения в разбирателството с приятели? Ако детето не може да прави неща, които иска да направи, или не може да се наслаждава на много неща, на които се радват връстниците му, или не се разбира с учители, членове на семейството и приятели, то може да се нуждае от помощ.

 

Къде да отидете за помощ при диагностика

Ако сте установили, че поведението, мислите или емоциите на детето ви могат да привличат внимание, следващият ви ход е да се консултирате с професионалист. Но къде трябва да отидете? Налице е потенциално объркващ набор от доставчици на психично здраве , откъде да започнете зависи от услугите, предлагани във вашия район. Не всички специалисти по-долу ще поставят диагноза, но много от тях могат да бъдат ценни в процеса на получаване на подкрепа и техники за справяне.

Откъде да започна?

За повечето родители консултацията със семейния лекар е първата стъпка. Предимството да отидете на педиатър е, че той вече познава вашето дете и вашето семейство и вижда толкова много деца, че може да бъде умел да разпознава поведение, което е извън обичайните граници. Той може също да направи медицински тестове, за да изключи възможни не психиатрични причини за обезпокоителни симптоми.

Недостатъкът е, че вашият педиатър може да има ограничен опит в диагностицирането на психиатрични разстройства и нарушения, а и повечето нямат време да направят внимателната оценка, която е важна за точната диагноза, като се има предвид, че много често срещани проблемни поведения при децата - т.е. невнимание, истерии, разрушително поведение - могат да бъдат причинени от няколко различни психиатрични нарушения в развитието. Трябва да сте предварително обсъдили с вашия лекар дали той може да ви помогне за психиатрична консултация или е по – добре да ви насочи към друг клиницист.

 • Педиатърът е лекар, специализирал допълнително оценка и лечение на проблеми в детското развитие и поведение. Неговият опит му позволява да направи сравнения, оценка и диагноза на деца със сложни медицински проблеми или проблеми с развитието.
 • Детски и юношески психиатър е лекар със специализирано обучение както по психиатрия за възрастни, така и по психиатрична диагностика и лечение на деца и млади хора. Той е оборудван с инструменти и знания за диагностика на пълния набор от психиатрични разстройства, признати в Диагностично-статистическия наръчник (DSM).
 • Клиничният детски психолог има докторска или психологическа степен, както и контролиран клиничен опит за оценка и лечение на деца с психични заболявания. Психолозите са обучени да диагностицират цялата гама от нарушения и могат да провеждат други необходими оценки от областта на цялото нервно – психично развитие на човека.
 • Невропсихолозите са психолози, специализирани във функционирането на мозъка и как той е свързан с поведението и когнитивните способности. Детските невропсихолози провеждат следдипломно обучение по тестване и оценка. Вашето дете може да бъде насочено към невропсихолог за оценка, ако вашите опасения включват въпроси на фокус, внимание, решаване на проблеми или обучение. Невропсихолозите могат да определят вероятната причина за тези проблеми - независимо дали са психиатрични симптоми или симптоми на разстройство на обучението или развитието.
 • Невролозите са лекари, специализирани в оценка и лечение на нервната система; направление за неврологична оценка има за цел да определи дали симптомите са резултат от нарушения на нервната система, като гърчове например.
 • Училищните психолози могат да диагностицират разстройства на психичното здраве, но по-често училищният психолог ще служи като източник на информация и координатор по отношение функционирането и нуждата от намеса за вашето дете. Училищният психолог, подобно на педиатър, е чудесно място, с което да започнете със своите притеснения, да потърсите съвет и може би препоръка.
 • Социалният работник често е един от първите хора, които детето ще види при проблем в социалната среда. Лицензирани клинични социални работници са широко обучени да оценяват нуждите на детето и неговите семейни нужди, да диагностицират психиатрични проблеми и да разработват план за лечение със семейството.
 • Училищните съветници са специалисти по психично здраве (най-често психолози), които практикуват в училищни условия като работят с ученици и семейства, за да максимизират благосъстоянието и академичния успех на учениците. Ученици с психологични или учебни проблеми могат да бъдат насочени към училищен съветник от друг училищен персонал или родители, или съветникът сам може да ги наблюдава по време на взаимодействие с ученици. Съветниците често са централната точка във взаимодействието на детето в училище и са основен източник на информация за дисфункциите, които се случват там.

 

Какви въпроси трябва да задам относно диагнозата?

Когато търсите специалист по психично здраве, който да предостави диагностична оценка за вашето дете, добре е да бъдете подготвени с въпроси, които ще ви помогнат да решите дали конкретният специалист е подходящ за вашите нужди:

 • Какво конкретно е  професионалното му обучение?
 • Има ли лиценз и ако да, в каква дисциплина?
 • Сертифициран ли е и, ако да, в каква дисциплина?
 • Колко опит има при диагностицирането на деца, чието поведение е подобно на това на моето дете?
 • Как се стига до диагноза? Какви доказателства използва?
 • Кога да се консултирате с други професионалисти?

 

Ами ако в района няма специалисти по психично здраве?

За твърде много семейства е разочароващ фактът, че адекватните услуги за психично здраве не са лесно достъпни – в районът, в който живеят няма специалист по психично здраве или има такъв, чиято такса е прекалено висока. Това е една от причините, поради която толкова голяма част от грижите за деца с психиатрични и обучителни разстройства са паднали върху лекарите от първичната медицинска помощ, дори ако тяхното обучение не винаги е подходящо за специфичните нужди на детето. Ако имате проблеми с намирането на някой компетентен, който да диагностицира вашето дете, попитайте вашия педиатър дали може да проучи получаването на консултация от отдалечена служба. Ако това не е на разположение, може да си струва времето и усилията да отидете до подходящ център на известно разстояние, за да получите отлична оценка и план за лечение.

 

Кой може да помогне при лечението?

Ето някои конкретни примери за видовете професионалисти, които могат да помогнат при лечението на вашето дете:

Учебни разстройства като дислексия:

Ако сте направили невропсихологична оценка на детето си и неговите обучителни предизвикателства са идентифицирани, ще искате да намерите специалисти, които да му помогнат да надгради силните си страни и да компенсира слабостите си. В допълнение към помощта от училищни професионалисти, може да поискате да привлечете образователен терапевт, който да работи с детето, за да изгради умения и да разработи стратегии за учене.

Нарушения на настроението като тревожност или депресия:

За деца с тревожни разстройства като социално тревожно разстройство или тревожност при раздяла, лечението от първа линия обикновено е поведенческа терапия. Психолог работи както с детето, така и с родителите, използвайки протокол за лечение.

Ако детето е достатъчно тревожно или депресирано, че се нуждае от лекарства, обикновено в допълнение към поведенческата терапия, психиатър или педиатър предписва лекарства и работи с психолога на детето, за да следи напредъка му. Важно е да се уверите, че всеки, който прави предписването, има опит с лекарствата и деца, подобни на вашите.

Тъй като поведенческата терапия използва много специфични техники, които не са непременно интуитивни, важно е вашият психолог да бъде обучен и опитен в тази точно област подходяща за вашето дете. По-често терапиите, основаващи се на доказателства или когнитивно поведение, се ръководят и ограничават във времето - т.е. процедурите са изписани много конкретно - така че терапевтът трябва да може да обясни ясно какво ще се очаква както от вас, така и от вашето дете и продължителността на самото лечението.

Нарушения на развитието като аутизъм:

За деца, диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър, лечението обикновено започва възможно най-рано с приложена поведенческа терапия, за да помогне на децата да изградят социални и комуникативни умения, които не се развиват по естествен път. Психолозите с обучение в поведенческа терапия (включително ABA) обикновено работят с деца и учат родителите как да продължат терапията между сесиите. Децата с аутизъм или забавяне в развитието често работят с професионални терапевти или физиотерапевти за изграждане на липсващи двигателни умения.

ADHD и поведенчески разстройства:

Ако детето ви е диагностицирано с умерено до тежко разстройство с дефицит на вниманието - ADHD, лечението от първа линия обикновено е стимулиращо лекарство. Психиатър или педиатър може да предпише и наблюдава лекарството. От решаващо значение е вашият лекар да има опит с тези лекарства; получаването на правилната схема на дозиране и прием на лекарства, коригиране на дозата и преоценка на лекарството, докато детето расте са от решаващо значение за успеха му. Стимулиращото лекарство действа бързо, но има много видове, всеки с различна продължителност и системи за доставка и може да отнеме време, за да намерите лекарствения план, който е най-ефективен за вашето дете. Не е необичайно да се  променят дозировката и лекарствата с течение на времето, така че тясният съюз с вашия клиницист е от решаващо значение за успеха.

 

Как да разбера дали получавам добро лечение?

Леченията, които могат да бъдат ефективни при психиатрични и обучителни разстройства, варират в широки граници и нуждите на две деца с обща диагноза може да имат напълно различни планове на лечение. Но има някои общи стандарти и въпроси, които следват най-добрите практики, независимо дали лечението включва поведенческа терапия, лекарства или и двете заедно. Добре е да знаете:

Лечението трябва да има определена цел. Как ще се промени настроението или поведението на детето ми от лечението и как ще се измерват тези промени?

Лечението трябва да се основава на доказателства. Вашият специалист по психично здраве трябва да може да ви каже какви изследвания подкрепят използването на това точно лечение и колко ефективно е било то за намаляване на симптомите, към които е насочено.

Вашият лекар трябва да има опит в използването на това лечение. Специфичното обучение и опит са важни независимо дали вашият клиницист предписва психотропни лекарства или се занимава с поведенческа терапия. Най-добрите лечения се провеждат от професионалисти, които разбират доказателствата, обучени са стриктно и имат клиничен опит, за да практикуват своите знания.

Клиницист, предписващ лекарства, трябва да внимава много при определянето на дозата за вашето дете. Децата се различават значително в отговорите си на лекарствата и само внимателните промени в дозите и времето ще установят най-ефективната доза, както и дали лекарството действа на вашето дете и колко добре действа.

Детето, което приема лекарства, трябва да бъде внимателно наблюдавано, докато се променя и расте. С развитието на децата може да се очаква, че реакцията им към лекарствата ще се промени.

Вашето дете трябва да се чувства комфортно с терапевта си. Ефективен професионалист трябва да може да развие добра връзка с детето. Детето трябва да може да споделя мислите и чувствата си и ако се занимава с поведенческа терапия, доверието към терапевта е от съществено значение за постигане на напредък.

Трябва да имате добра комуникация с клинициста на детето си. За да получите добри грижи за детето си, трябва да се чувствате комфортно вие самите да споделяте своите наблюдения и притеснения с вашия клиницист и да знаете, че те се приемат сериозно.

Трябва да участвате в поведенческата терапия. Данните показват, че най-ефективните поведенчески лечения дават роля на родителите да помагат на децата да се справят. Вашият клиницист трябва да ви привлече, за да продължи лечението и извън сесиите в офиса, както и да се включи помощта на учителите, училищния психолог и други възрастни, които прекарват време с вашето дете.

Професионалистите, участващи в лечението на вашето дете, трябва да работят заедно. Децата се справят най-добре, когато специалистите, ангажирани с грижите им, включително педиатри, психиатри, психолози и учители, са в контакт помежду си, споделят информация и се договарят за целите и стъпките за тяхното постигане.

 

Ами ако детето ми има множество нарушения?

Една реалност, която може да направи лечението на дете с психично заболяване особено предизвикателно е, че симптомите, които изпитва, могат да дойдат от множество нарушения. Дете, което има аутизъм, може да има ADHD; тийнейджър, който има социална тревожност, може също да бъде депресиран. Когато детето има това, което клиницистите наричат ​​„съжителстващи“ нарушения, лечението на едното няма да накара другото да изчезне от самосебе си. Когато децата имат повече от едно разстройство, е важно да работите с клиницист или екип от клиницисти, които могат да разберат как си взаимодействат детските разстройства и да изготвят план за лечение, който отговаря на всяко едно от тях. Особено важно е всеки клиницист, който предписва лекарства, да е наясно с всички съпътстващи нарушения, с всички предписани други лекарства и как те взаимодействат.

 

Проблеми с диагнозата или лечението

Подобно на всички други области на медицината, някои психиатрични и обучителни разстройства са по-трудни за диагностициране и по-трудни за лечение, отколкото други. Тъй като няма кръвни тестове, които да определят дали детето има конкретни психиатрични проблеми, клиницистите зависят от мерките на детското поведение. И много поведения могат да сочат към редица различни разстройства. Ако детето има проблеми с концентрацията в училище, например, то може да има ADHD, но може да бъде и много тревожно. Добавете към това факта, че някои деца имат множество нарушения - например аутизъм и ADHD или тревожност и депресия. Всичко това допринася за факта, че понякога първата диагноза, която получавате, не е точна и първото лечение не винаги е ефективно.

 

Как да разберете кога е време да потърсите второ мнение за лечение?

Кога трябва да получа второ мнение от друг клиницист?

 • Ако имате лоша комуникация с вашия клиницист, което ви кара да чувствате, че не разбирате диагнозата или лечението или че той или тя не слуша вашите притеснения или не отговаря на вашите въпроси, трябва да намерите алтернатива. За детето ви е важно вие и професионалистите, с които се ангажирате, да сте част от единен лечебен екип.
 • Ако детето ви - особено вашият тийнейджър - не поддържа добри отношения със своя клиницист и добра комуникация, това може сериозно да подкопае лечението му.
 • Ако клиницистът предлага лекарства за вашето дете, без да ви постави ясна диагноза, трябва да потърсите другаде. Опитването с лекарства, за да се види дали действат, без цялостна оценка може да доведе до неподходящо и неефективно лечение. Отговорът на лекарства НЕ е диагностичен инструмент, така че някой греши, ако каже: „Да видим дали това работи, тъй като ще потвърди диагнозата.“
 • Ако детето ви се бори със състоянието си и вашият клиницист добавя едно лекарство след друго, лесно е да загубите представа кое е ефективно и кое не. Когато на децата се дават допълнителни лекарства за облекчаване на страничните ефекти на основните лекарства, може би е време да получите второ мнение.
 • Ако детето ви не реагира на лечението, това може да означава, че диагнозата е била грешна и трябва да потърсите нова, по-широка оценка. Това също може да означава, че има няколко разстройства и те трябва да бъдат идентифицирани и лекувани отделно.

Ами ако детето ми се противопостави на лечението или терапевтът?

 • Може да се наложи да изпробвате няколко терапевти, преди да намерите такъв с подходящата личност, който да се свърже с вашето дете или тийнейджър - някой с активен и ангажиращ стил, който ще даде на детето ви увереност в лечението.
 • Понякога, когато децата са пренебрежителни или отрицателно настроени към стойността на терапията, това е резултат от разстройство на настроението: всеобхватният песимизъм и липсата на ентусиазъм, които то изпитва, са естествена част от работния процес по време на терапия.

 

Какво ще кажете за алтернативни възможности за лечение?

Родителите с право са предпазливи при лечението на деца с психични проблеми, особено ако лечението включва психотропни лекарства. Алтернативните лечения като специализирани диети (например избягване на захар или хранителни бои), природни средства и добавки могат да изглеждат като добро решение, ако търсите безопасно и допълнително лечение.

Въпреки това родителите, които проучват тези възможности, трябва да бъдат внимателни, тъй като има много малко данни, показващи, че повечето алтернативни лечения реално са полезни.

Проучвайки алтернативно или допълнително лечение за вашето дете, не забравяйте - колкото по-дълго децата пропускат лечение, което наистина влияе на симптомите, толкова повече време ще прекарват в нарушение и състоянието им ще се задълбочи. Преди да опитате алтернативно лечение, обсъдете го с лекаря на детето си. Както при всяко лечение, задайте много въпроси. Научете как работи, какви доказателства го подкрепят, кога трябва да започнете да виждате напредък и дали има свързани с него опасности. Ако не сте доволни от резултатите от което и да е лечение, уговорете среща, за да обсъдите други възможности с вашият лекар или с друг специалист, който може да даде второ мнение.

Допълващо лечение

Въпреки че не може да бъде само за себе си, насърчаването на добро самочувствие и здравословен начин на живот е важно за всички деца с психични разстройства. Физическите упражнения ни карат да се чувстваме добре и може да имат голямо значение за децата, които се чувстват зле или имат много енергия. Нещата, които насърчават самосъзнанието и непринудената рефлексия като медитация на вниманието и йога, също са много полезни.

 

Какво трябва да направя, ако детето ми има проблеми с обучението?

Ако забележите, че детето ви има затруднения в училище или изглежда не усвоява основни умения за четене, писане и математика по начина, по който го правят другите деца, то може да има обучителни затруднения. Учебното увреждане е вид когнитивно разстройство, което засяга основните процеси в начина, по който учим, включително как получаваме, обработваме, изземваме и съобщаваме информация. Най-често срещана е дислексията (проблеми с четенето), но затрудненията в обучението също могат да повлияят на това как пишем, справяме се с  математика, слушаме, мислим и говорим. Възможно е децата да имат повече от едно затруднения.

Ако подозирате, че детето ви може да има затруднения в ученето, направете списък на всичко, което сте наблюдавали относно начина, по който се учи - неговите силни и слаби страни. Сравнете бележките с неговия учител, училищен психолог и всеки друг, който може да бъде полезен. Целенасочената корекция може да бъде всичко, от което се нуждае вашето дете. Но ако интервенцията не ви даде желаните резултати, официалната диагностична оценка при клиницист е следващата стъпка.

 

Как да получа оценка за обучителни проблеми?

Официалните оценки изследват как вашето дете обработва информация. Съществуват различни видове оценки, включително образователни оценки (които оценяват способността за четене, писане, математика и правопис) и невропсихологични оценки (които развиват широк профил на уменията и способности на детето в разсъждения, учене, памет, визуална и слухова обработка, разбиране на слушане, словесен израз, умения за изпълнително функциониране и академични способности). Оценките също така установяват базова линия за измерване на напредъка на детето ви и са необходима стъпка към оформянето на цялостната картина на състоянието. Тези психодиагностични оценки се извършват от специализирани в областта психолози, които при консултация предлагат на детето ви набор от много и различни инструменти за определяне на неговите възможности и дефицит.

 

 

 


Полагане на добри грижи

Последни албуми

Виж всички

Партньори