Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Водещи принципи на Фондация „АРТОН България”

 

Дейността на Фондация „АРТОН България” се ръководи от тези принципи, които ежегодно се преразглеждат и изменят при необходимост, на базата на натрупания опит.

Фондацията заявява, че във всички свои дейности спазва международното право, конвенцията на ООН за правата на детето, както и българското законодателство. Екипът на Фондацията оценява риска при работа с деца и работи съгласно вътрешноорганизоционна политика за защита на децата, прилагайки процедура за измерване на риска.

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички

Партньори