Водещи принципи на Фондация „АРТОН България”

 

Дейността на Фондацията ще се ръководи от тези принципи, които ще бъдат ежегодно преразглеждани и изменяни при необходимост на базата на натрупания опит. Фондацията заявява, че във всички свои дейности спазва българското законодателство, Конвенцията на ООН за правата на детето. Екипът на Фондацията оценява риска при работа с деца и работи съгласно Вътрешноорганизоционна политика за защита на децата.

Прикачени документи:


Последни албуми

Виж всички

Партньори