Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Дарителство

Фондация “АРТОН България” предлага на своите приятели и корпоративни партньори уникална възможност да се обвържат с голямата кауза ЗАЕДНО да се грижим и подкрепяме пациентите с онкологични заболявания и техните семейства.

Чрез партньорството с Фондация “АРТОН България” можете:

  • Да станете част от нашата мисия и в единство да работим за възстановяването на пациентите и техните семейства.
  • Да постигнете максимален маркетингов и ПР ефект
  • Да добавите имидж към името на своята компания чрез асоциирането й със световно значима мисия – заедно да се грижим за болните от рак, и по-специално подкрепяйки програмите на Фондацията за душевно възстановяване на пациентите с онкологични заболявания.
  • Да повишите разпознаваемостта на марката си, да увеличите продажбите и укрепите връзките с клиентите и потребителите си.
  • Стратегическите грантове и дарения могат да подкрепят програми, пряко свързани с интереса и основните компетенции на вас или вашата компания, да ангажират служителите чрез различни инициативи и програми за дарения или да увеличат даренията в натура.
  • Можем да създадем заедно оригинален дългосрочен проект, който да съчетава най-сполучливо нашата мисия и вашата социална отговорност.

УСТОЙЧИВОСТ НА ДЕЙНОСТТА

Дейността на Фондация “АРТОН България” е постоянна, стабилна във времето и разширяваща се. Фондацията е основател и проводник на първата професионална болнична програма за душевно здраве и възстановяване на онкологично болни пациенти. Всичко това позволява на вас или компанията ви да преследва своите дългосрочни стратегически цели. Ние се стремим да изграждаме трайни партньорства за постигане на максимален ефект и за всички страни.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА

Лично дарение

Всяко физическо лице може да направи директно финансово дарение по сметката на Фондацията, като определи в „Основание за превода“ за какво точно дарява средствата си. Също така е възможно и материално дарение – в натура, според нуждите на отделните центрове – като художествени материали и пособия за програма „АРТОН“ в София, Пловдив, Варна.

Корпоративно дарение

Много компании или техните благотворителни фондации избират да направят директно корпоративно дарение. То може да бъде насочено към някой от нашите проекти. Но е възможно и в близко сътрудничество заедно да решим в какво нашите цели се доближават най-много до вашето разбиране за корпоративна социална отговорност. В какво ново да инвестираме вашето дарение за благото на пациентите с онкологични заболявания и как да комуникираме това към обществеността.

Маркетинг, свързан с кауза

Дейностите на Фондация “АРТОН България” могат да бъдат подпомагани и чрез маркетингови инициативи и продажби, свързани с конкретна кауза. Маркетинговите програми от този вид позволяват на компанията да предложи на своите клиенти възможността да подкрепят кауза чрез закупуването на определен продукт. Свързването на кампания за продажби директно с Фондация “АРТОН България” е ефективен начин дадена марка или продукт да ангажира клиентите, да увеличи продажбите и да добави стойност към корпоративния имидж.

Специални събития

Kорпоративните партньори могат да посочат Фондация “АРТОН България” като бенефициент на свои собствени фондонабирателни кампании или могат да спонсорират събития, организирани от Фондацията.

Набиране на средства от служителите

Фондация “АРТОН България” може да подкрепи и инициативи по набиране на средства от служителите. Най-често тази практика е свързана с удвояване от страна на компанията на набраните от служителите средства. Има различни новаторски и ефективни начини служителите да бъдат въвлечени в подкрепа на Фондацията – автоматично приспадане на дарението от заплатата (дарение по ведомост), он-лайн дарения.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Фондация “АРТОН България”е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ, регистрирана в обществена полза – Фондацията е бенефициент на дарения, с които се намалява данъчната основа по чл. 22 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 31 от ЗКПО.

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че Фондация “АРТОН България” е посочена сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10%.

ДАРЕНИЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

Можете да направите дарение чрез банков превод към следната банкова сметка:

Титуляр на сметка: „АРТОН БЪЛГАРИЯ” ФОНДАЦИЯ
Банка: Българо Американска Кредитна Банка
IBAN: BG98BGUS91601002501700
BIC: BGUSBGSF

 

Титуляр на сметка: “ARTON BULGARIA” FOUNDATION
Банка: BULGARIAN - AMERICAN CREDIT BANK AD
IBAN: BG98BGUS91601002501700
BIC: : BGUSBGSF

 

В “Основание за плащане” отбележете какво желаете да подкрепите:

  • Устойчивото развитие на Фондацията
  • Програма ”АРТОН“ за пациенти с онкологични заболявания над 18 години
  • Програма „АРТОН“ за деца пациенти с онкологични заболявания – по избор в София, в Пловдив, във Варна, или за трите града едновременно.
  • Фонд за изграждане на материални бази

За да получите документ, който удостоверява дарението пред данъчните служби, моля изпратете контакти и данни на адрес: arton.bulgaria@gmail.com 

Всяко дарение ще бъде огласено на официалният сайт на Фондацията.

Последни албуми

Виж всички
Магията на мандалите
Виж албума

Магията на мандалите

Рисуването на мандали е доказало ефективността си занимание за прозрения и терапевтични преживявания. Любима тема на децата пациенти в Програма АРТОН поради...

Музикална терапия
Виж албума

Музикална терапия

В сесиите по Програма АРТОН създаването на музикално произведение или песен е емоционално преживяване на справяне и удовлетворение за децата участници. Те се...

Партньори