Дарителство

ПОДКРЕПЕТЕ РАБОТАТА НИ В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА

     

       Българо Американска Кредитна Банка

       Фондация  „АРТОН БЪЛГАРИЯ”

       BGN : BG98BGUS91601002501700

       BIC :   BGUSBGSF

 

Копирайте лесно сметката тук.

 

Фондация “АРТОН България” предлага на своите приятели и корпоративни партньори уникална възможност да се обвържат с голямата ни кауза и ЗАЕДНО да подкрепяме пациентите с онкологични заболявания и техните семейства.

След всяко дарение, според желанията на дарителя, ние издаваме индивидуален Сертификат, който удостоверява вашето дарение, Договор за дарение или Грамота/Свидетелство за дарение.

Сертификатът/ Договорът за дарение са официални документи, с които можете при желание да приспаднете дарението си от годишния си данък.

Фондация АРТОН България, регистрирана във Варненски окръжен съд с Решение №56/21.02.2013 г.  по ф.д.№22/2013 г., партиден номер 35, рег. №5, том 66, стр.154, Булстат: 176465939 е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност. Физически и юридически лица от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия могат да приспаднат дарението си от годишния си данък.

Консултирайте се със счетоводител преди да подадете вашата Годишна Данъчна Декларация.

За данъчни цели ще са ви необходими:

  • Сертификатът/Договор за дарение, който ви издаваме след всяко едно дарение;
  • Платежен документ за направеното от вас дарение.

След изтичане на договорния период, екипът ни се отчита пред дарителите с изпращане на подробен съдържателен и финансов отчет за разходеното дарение.

 

Чрез партньорството с Фондация “АРТОН България” можете:

  • Да станете част от нашата мисия и в единство да работим трайно за възстановяването на пациентите и техните семейства.
  • Стратегическите  дарения могат да бъдат пряко свързани с интереса и основните компетенции на вас или вашата компания, да ангажират служителите към различни инициативи, отнасящи се до каузата ни, да стимулират  дарения в натура или чрез експертна помощ.
  • Можем да създадем заедно оригинален дългосрочен проект, който да съчетава най-сполучливо нашата мисия и вашата социална отговорност.

Устойчивост на дейността

Дейността на Фондация “АРТОН България” е постоянна, стабилна във времето и разширяваща се. Фондацията е основател и проводник на първата професионална болнична програма за арт терапия на онкологично болни пациенти. Това позволява на вас или компанията ви да преследва своите дългосрочни стратегически цели. Ние се стремим да изграждаме трайни партньорства за постигане на максимален ефект за всички страни.

Възможности за подкрепа

Лично дарение

Всяко физическо лице може да направи директно финансово дарение по сметката на Фондацията, като определи в „Основание за превода“ за какво точно дарява средствата си. Също така е възможно и материално дарение – в натура -  художествени материали и пособия за програма „АРТОН“ в клиниките в София, Пловдив, Варна.

Корпоративно дарение

Много компании или техните благотворителни фондации избират да направят директно корпоративно дарение. То може да бъде насочено към някой от нашите проекти. Но е възможно и в близко сътрудничество заедно да решим в какво нашите цели се доближават най-много до вашето разбиране за корпоративна социална отговорност. В какво ново да инвестираме вашето дарение за благото на пациентите с онкологични заболявания и как да комуникираме това към обществеността.

Маркетинг, свързан с кауза

Дейностите на Фондация “АРТОН България” могат да бъдат подпомагани и чрез маркетингови инициативи и продажби, свързани с конкретната кауза. Маркетинговите програми от този вид позволяват на компанията да предложи на своите клиенти възможността да подкрепят кауза чрез закупуването на определен продукт. Свързването на кампания за продажби директно с Фондация “АРТОН България” е ефективен начин дадена марка или продукт да ангажира клиентите, да увеличи продажбите и да добави стойност към корпоративния имидж.

Специални събития

Kорпоративните партньори могат да посочат Фондация “АРТОН България” като бенефициент на свои собствени фондонабирателни кампании или могат да спонсорират събития, организирани от Фондацията.

Набиране на средства от служителите

Най-често тази практика е свързана и с удвояване от страна на компанията на месечно набираните от служителите средства. Има различни новаторски и ефективни начини служителите да бъдат въвлечени в подкрепа на каузата на Фондацията – автоматично приспадане на дарението от заплатата (дарение по ведомост), онлайн дарения, предоставяне на директна експертна помощ на Фондацията.

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори