Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Програма "АРТОН"

Програма „АРТОН“ е първата в България професионална болнична програма за изкуство и възстановяване на пациенти с онкохематологични заболявания. Програмата се осъществява благодарение и под ръководството на клинични психолози с дългогодишна практика в психоонкологията, с редица специализации и сертификационни обучения. Основен консултант, обучител и ръководител на програма „АРТОН“  е Ивайла Георгиева. Ивайла Георгиева е клиничен психолог в СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ЕООД, онкопсихолог с клинична практика и специализация в областта на детската психонкология в Франция, Русия и Румъния. От 2013 г. е дипломиран Арт-консултант в Обучителна Програма „Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията” на Българската асоциация по Арт-терапия (БААТ). Член е на Дружеството на психолозите в България (No.BG-RP-0999, ISCO-2634-6001-6002), Българската Асоциация по Психоонкология (БАПО) и Европейската Асоциация Pancare. Ивайла Георгиева има 25-годишен стаж и опит като клиничен психолог в Специализирана Болница по Детски Болести – София, СБАЛДОХЗ-СОФИЯ ЕООД и е основен обучител в екипа на Фондация „АРТОН България”. Като сертифициран обучител и консултант арт - терапевт, клиничен психолог Ивайла Георгиева в екип с клинични психолози, изготвиха  програма с арт теми и целеви терапевтични насоки за прилагане в клинична обстановка. 

Обучителни програми за специалистите на Фондацията надграждат постоянно нови познания, практики и умения в областта на арт терапията, общата психология и автотренинга, задължителни за всеки, поемащ пътя на „помагащите” професии.

 Сертификационните семинари на Фондация „АРТОН България” са част от цялостна програма, изграждаща екип от елитни специалисти. 

Програма „АРТОН“ се реализира на национално ниво – едновременно в трите центрове за лечение на деца с онкохематологични заболявания – в СБАЛДОХЗ – СОФИЯ ЕООД, в Клиника по детска онкохематология - УМБАЛ“Св.Георги“ – Пловдив и в Клиника по детска хематология и онкология – УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна. В основата на програма „АРТОН“ са залегнали принципите и практиките на арт терапията като психологичен метод за подкрепа на хората.

Програма „АРТОН“ поднася на пациентите в условията на болнична обстановка и паралелно на конвенционалното лечение, арт сесии с участието на професионални творци и клинични психолози. 

Клиничните психолози в екипите на програма „АРТОН“ са обучени да разпознават невербалните символи и метафори, които се изявяват в рамките на творческия процес. Те използват рисунката, пластиката, музикалната изява на пациентите за оценка и моделиране на психотерапевтичната подкрепа, избират материали и интервенции подходящи за отделните пациенти и според специфичните им нужди, за да постигнат терапевтичните си цели.


Последни албуми

Виж всички
Магията на мандалите
Виж албума

Магията на мандалите

Рисуването на мандали е доказало ефективността си занимание за прозрения и терапевтични преживявания. Любима тема на децата пациенти в Програма АРТОН поради...

Музикална терапия
Виж албума

Музикална терапия

В сесиите по Програма АРТОН създаването на музикално произведение или песен е емоционално преживяване на справяне и удовлетворение за децата участници. Те се...

Партньори