Онлайн психолог

 

Фондация АРТОН България работи в подкрепа на психичното здраве и благосъстояние на хората от различни възрасти и с още една нова, но бързо развиваща се възможност – онлайн психологично консултиране и терапия в сферата на онкологията.

Експертизата на нашият психолог е специфично в областта на психоонкологията и съответно всички трудни, за пациента и неговите близки, етапи свързани с преживяването на онкологично заболяване – от поставяне на диагнозата, през адаптация и живот с болестта и лечението, справяне при рецидив, подкрепа и преминаване през кризи. Светлана Чивгънова е клиничен и консултативен онкопсихолог с над 20 – годишен професионален клиничен стаж в прилагането на психологична консултация и психотерапия на деца и възрастни пациенти с онкологични заболявания в УМБАЛ "Св. Марина" – Варна.

 

Работи  с деца и възрастни пациенти с рак, с техните семейства и близки. Активно консултира и провежда дистанционна онлайн терапия на българи, лекуващи се в чужбина. Провежда индивидуално и фамилно консултиране в широкият спектър на травматични ситуации, свързани с болестта, помощ и подкрепа на терминално болни пациенти и техните близки. Провежда кризисна интервенция при личностови затруднения на различен етап от лечението. Към настоящият момент има частна консултативна практика.

Със изпратена заявка на мейл: artonfoundation@gmail.com вие можете лесно да получите повече информация и да насрочите своята първа консултация.

 

 

Онлайн психологично консултиране и терапия

Болестта рак засяга не само тялото и физическото здраве, но също така и цялостното благополучие и психическо здраве както на пряко засегнатият човек, така и на неговите най - близки хора. Ракът е всеобхватен и се намесва във взаимоотношенията и всички роли, които човек изпълнява в ежедневието си. Болестта повлиява върху работоспсобността, финансовата стабилност, надеждите, планове, мечти за бъдещето и още много аспекти от живота.

Психичното здраве е сериозно засегнато на всеки етап от лечението на рака. От  момента, в който се разбере диагнозата, след това по време на лечението и дори след като завърши лечението. Затова и подходящата и постоянна подкрепа за психичното здраве е жизненоважна. И все пак за хората с рак ходенето на лични психотерапевтични срещи често може да е трудно, още по – трудно това става, когато лечението на пациента се извършва в чужда страна и медицинският екип не разполага с чуждоезичен психолог. Точно тогава онлайн терапията се очертава като възможната, ефективна алтернативна форма на подкрепа за психичното здраве на хората, лекуващи се от болестта, както и за техните близки и придружаващи ги.

За хората с рак онлайн терапията е едновременно удобна и безопасна, защото се провежда у дома или в дезинфекцирана, безопасна среда. Това е важно по време и след химиотерапия или други лечения, които отслабват имунната система. Лечението само по себе си сблъсква хората с допълнителни стресови фактори, които могат да бъдат екстремни и това повишава риска от тревожност и депресия, а онлайн терапията - особено чрез видеоконференции - предлага ефективна подкрепа и облекчаване на психологически симптоми в защитена от стрес, комфортна и позната обстановка и условия.

 

Защо точно онлайн терапия?

Онлайн терапията е лесна и може да се извършва от телефон, таблет или компютър.  Можете да планирате свои собствени срещи от наличните времеви интервали на вашия терапевт, да имате седмични постоянни срещи, както и такива в почивни дни, в извънредни часове и времеви пояси.Това е истинска гъвкавост в най-добрия си вид. Може да улесни контакта ви с терапевта, когато болестта прави движенията ви затруднени, а уморяемостта по - лесна. Що се отнася до писането на съобщения или мейли, няма определена времева рамка за това: можете да пишете до своя терапевт, когато вие прецените и да изпращате мейлите и съобщенията си.  Допълнително писането само по себе си също е част от терапевтичната възможност да излагате напиращите мисли и чувства на белия лист.

 

Кой терапевт е най-подходящ за мен?

Налични са много сайтове и специалисти ориентирани към онлайн терапия, така че преди да изберете един, отделете време да проучите този, който ви се струва подходящ. Например, някои се фокусират върху определен тип терапия като поведенческа, когнитивна или бихейвиорална, психонаналична и т.н., а други се основават изцяло на класическата разговорна психотерапия. Значение за избора ви има и областта на работа на специалиста (консултация и терапия за двойки, при поведенчески проблеми в детска и тийнеджърска възраст, при зависимости, хранителни разстройства, при хронични заболявания, онкопсихолози и т.н), както и конкретният му опит и тясна квалификация. Има широк избор на терапевти и повечето описват как работят, за да можете да вземете информирано решение за това какво смятате правилно за вас.

 

Как точно работи онлайн терапията?

При всяка първична консултация е важно да уведомите вашия терапевт защо сте там. Бъдете честни за това кой сте, с какво се борите и какво очаквате от терапевтичния процес. Наистина помага, ако сте максимално открити и честни, споделяйки мисли, тревоги, цели, които искате да постигнете, докато сте на терапия. Някои може да са по-краткосрочни цели, докато други може да са всеобхватни по-дългосрочни промени в живота, които се надявате да направите в терапевтичният процес, докато се съсредоточавате и научавате повече за себе си.

Вашият терапевт ще ви задава въпроси, така че бъдете верни на себе си, защото това е начинът, по който ще започнете да виждате и усещате положителните промени. Не забравяйте, че тези онлайн срещи са напълно лични и поверителни, така че никой друг няма да види или чуе това, което казвате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор на точно вашият терапевт

Има няколко важни неща, които трябва да разберете за вашия терапевт, когато се срещнете за първи път. Някои от тези въпроси може да включват:

 • Колко и какъв опит има в специфичната област, за която го търсите?
 • Кога и колко често можете да се виждате обикновено?
 • Работи ли вечер и/ или през почивните дни, в извънредни часове?
 • Какъв е терапевтичният му подход?

 

Какво трябва да направите, ако установите, че не харесвате терапевта?

Усещането за свързаност, съпричастност, разбиране и осезаема подкрепа са основополагащи за успешната консултация и терапия. Ако не се чувствате свързани с вашия терапевт, което е истински важно за процесът, ваше право е да потърсите друг специалист от многото възможности. Въпреки че не е желателно да сменяте често своя консултант, когато не харесвате или не сте съгласни с подхода, работата на вашият съветник, е ваше право да потърсите друг. Вие трябва да сте сигурни, че работите със специалист, на когото имате доверие и с когото можете да се свържете. Не би трябвало да ви отнеме много време, за да се почувствате комфортно в терапевтичната сесия, но знайте, че отнема известно време, за да изградите работеща и надеждна връзка с вашия терапевт.

Терапията изисква работа и ангажираност, така че не забравяйте, че в подхода  на вашите психолози е понякога да ви предизвикват и да ви държат отговорни пред себе си. Като всеки процес, който е изцелителен, той на моменти може да бъде неудобен, но това често означава именно, че напредвате. Помнете да правите разликата между някой, който ви вдъхновява и помага да се изправите срещу трудностите си, докато ви държи отговорни и някой, с когото не можете да се свържете и процесът буксува.

 

От своя страна отговорност на терапевта е да ви насочи към друг колега, ако той - терапевтът не се чувства подготвен да се справи с определен ваш проблем, не владее добре езика ви, ако е в часова зона, в която е трудно да се съобрази с вашия график.

 

Значението на онлайн терапията за психичното здраве на хора с рак

Психотерапията, често наричана „разговорна терапия“, може да бъде компонент на палиативни грижи или поддържащи грижи, което е набор от подкрепа и услуги за управление на ефектите от рака върху живота ви. Лечебните екипи включват и психолози, социални работници и/или други специалисти по психично здраве, за да помогнат на хората да се справят с емоционалните катаклизми и стреса от рака и неговото лечение. За улеснение на пациентите и техните близки, терапевтите и консултантите могат да предоставят услугите си именно онлайн и така да повишат цялостното качество на живот на хората с рак .

Поводът да потърсите онлайн психолог може да бъде конкретен или сбор от множество затруднения. Ракът причинява множество проблеми с психичното здраве, включително:

 • Стрес, включително симптоми на посттравматично стресово разстройство (ПТСР)
 • Тъга
 • Усещане за загуба
 • Тревожност
 • Страх
 • Раздразнителност
 • Безнадеждност
 • Депресивност

Тези трудности за психичното здраве могат от своя страна допълнително да повлияят на вашето медицинско лечение и прогноза, както и да доведат още до:

 • Проблеми със съня
 • Социално оттегляне и изолация
 • Нарушени връзки и комуникация дори и с най- любими хора
 • Намалена грижа за себе си, включително лоша диета и отказ от движения
 • Употреба на вещества
 • Пропуснати или отказани прегледи при лекар и медицински процедури

 

Трудности при получаване на лична помощ за психично здраве, когато имате рак

За хората с рак психотерапията може да подобри качеството на живот, да намали стреса и да възвърне мотивацията, като всичко това ще помогне за по-ефективното медицинско лечение.

Често пъти обаче, физическата среща за психотерапия и консултации може да е трудна или дори невъзможна, когато:

 • Пациента преживява умора, която затруднява излизането от дома му или там, където се намира.
 • Има тежести при пътуването за срещите като физическо разстояние и пътни разходи.
 • Липса на психолог на място, който говори езикът на пациента, в случаи на лечение в чужбина.

В миналото тези тежести често означаваха невъзможност за получаване на психично здравна помощ, от която се нуждае пациента. Но нововъзникващите онлайн терапевтични услуги качествено променят начина за доставяне на подкрепа и това може да става бързо, достъпно и комфортно.

 

Какво да очаквате по време на онлайн терапевтично посещение

Ако имате онлайн терапевтична сесия, ще работите с акредитиран специалист по психично здраве. Тези услуги изискват терапевтите да имат висше образование и специализиран опит в областта, в която ще ви консултират. Понякога комуникацията се осъществява чрез съобщения, мейли, при които пациентът и консултантът не взаимодействат по едно и също време. По - често обаче можете да се свържете директно с терапевт в реално време чрез чат, телефон или видеоконференция.

 

Чат посещения. В чат вие и вашият терапевт в реално време ще изпращате съобщения един към друг. Вие и вашият терапевт можете да задавате въпроси и да отговаряте веднага. Вашият терапевт може да ви даде обратна връзка и да ви помогне да намерите решения на проблемите, които може да изпитвате точно в този момент. Въпреки че не чувате гласовете си и не виждате лицата си, разговорът протича без прекъсвания. Предимство на този формат е, че често имате писмен запис на вашия разговор, който да използвате като ресурс между сесиите и по – важното – да получите подкрепа незабавно, в конкретен момент, заради остро възникнала ситуация.
Консултации по телефона. Телефонният разговор предлага предимството да можете да чуете гласа на вашия терапевт. По същия начин вашият терапевт може да чуе вашият глас. Често тонът на човек и аспекти на невербалния разговор се пропускат, когато съобщенията са само написани. Някои хора намират телефонния разговор за по-личен от писмения чат и държат да чуват събеседника си.
Видеоконферентна връзка. Когато имате видеоконференция с терапевт, вие осъществявате максимално пълноценната онлайн консултация. Вие се виждате и чувате, сякаш сте в една и съща стая. Свързвате се с компютър, таблет, смартфон и използвате платформа за видеоконференции като Zoom, Viber, FaceTime, Skype или друга платформа, избрана от двама ви. При контакт с терапевта тези срещи ще бъдат защитени, за да осигурят поверителност – като чатът е частен, не допуска други лица, терапевтът е със слушалки, за да нямате съмнение, че разговорът е само между вас. Ако не сте свикнали да говорите с някого, използвайки видео формат, в началото това може да ви се стори малко неловко. Вашият терапевт обаче ще ви помогне да се почувствате така, сякаш се срещате лично без екрани между вас двамата.

 

Въпреки че онлайн терапията може да не е за всеки, тя е отличен вариант за много хора. Това вече не е алтернатива само за тези с невъзможност да се движат, без транспорт, притеснени от стигмата на болестта или тези, които са твърде заети, за да стигнат физически до лична сесия. Това е смислен, логичен вариант за достъпна и качествена терапия.

Отделянето на време за грижа за себе си трябва да бъде приоритет, а онлайн терапията е изключителен начин да започнете това по лесен и комфортен за вас път!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори