Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Арт терапия при деца с хронични и злокачествени заболявания - BG

Борбата със злокачествена болест – от поставянето на диагнозата през тежката програма на лечение натоварва пътя на пациента с множество физиологични и психологични преживявания, голяма част от които остават травматични за цял живот. Овладяването на стресовите фактори и копирането на болковия синдром са едни от основополагащите моменти за мотивирано и пълноценно протичане на оздравителния процес...        


Последни албуми

Виж всички
Магията на мандалите
Виж албума

Магията на мандалите

Рисуването на мандали е доказало ефективността си занимание за прозрения и терапевтични преживявания. Любима тема на децата пациенти в Програма АРТОН поради...

Музикална терапия
Виж албума

Музикална терапия

В сесиите по Програма АРТОН създаването на музикално произведение или песен е емоционално преживяване на справяне и удовлетворение за децата участници. Те се...

Партньори