Какво правим

 

 

През 2011 год. екипът на Фондацията създава първата за България болнична Програма „АРТОН“ за изкуство и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания. Провеждането на програмата започва първо в Клиника по детска хематология и онкология, Университетска болница „Св.Марина“ – Варна. От 1 април 2014 год. болнична Програма „АРТОН” започва да се провежда и в останалите две специализирани клиники за лечение на деца с онкохематологични заболявания – в София и в Пловдив. Така Програма „АРТОН“ за душевно здраве на деца с онкохематологични заболявания се провежда едновременно в Клиника по детска хематология и онкология при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, в Университетска болница "Царица Йоанна"- София и в Клиника по детска онкохематология, УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив.

Програмата се осъществява благодарение и под ръководството на клинични онкопсихолози с дългогодишна практика в психоонкологията, с редица специализации и сертификационни обучения. Основен консултант и обучител на Програма „АРТОН“  е Ивайла Георгиева. Ивайла Георгиева е клиничен психолог в УМБАЛ "Царица Йоанна" - София ЕООД, онкопсихолог с клинична практика и специализация в областта на детската психонкология в Франция, Русия и Румъния. От 2013 г. е дипломиран Арт-консултант в Обучителна Програма „Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията” на Българската асоциация по Арт-терапия (БААТ). Член е на Дружеството на психолозите в България (No.BG-RP-0999, ISCO-2634-6001-6002), Българската Асоциация по Психоонкология (БАПО) и Европейската Асоциация Pancare. Като сертифициран обучител и консултант арт - терапевт, клиничен психолог Ивайла Георгиева в екип с клинични психолози, изготвят  програма с арт теми и целеви терапевтични насоки за прилагане в клинична обстановка. Провеждат сертификационни семинари за обучение и подготовка на творците за работа с деца с надграждане на нови познания, практики и умения в областта на арт терапията, общата психология и автотренинга.

Програма „АРТОН“ е форма на релаксираща терапия с изкуство, която може да осъществи контрол върху определени болестни симптоми, емоции и други затруднения по време на лечебния процес, с помощта на психотерапевтични интервенции и конкретни творчески занимания.Творците водят арт сесии с пациентите в група, а също така и в индивидуалните условия на болничната стая. Арт сесиите са обособени по теми в област „Музика“, „Декорация и пластика“, „Изобразително изкуство“.

Фондация „АРТОН България“ провежда Програма АРТОН за пациентите с онкологични заболявания високо професионално, възлагайки основната подготовка, организация и реализация на дейността на специализирани клинични психолози. В сесиите с изкуство за пациентите се използват стандартизирани професионални методики и прийоми в областта на психотерапията и арт терапията.

 

 

 

 

 

 

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори