Centers and programs for mental health and recovery of patients with cancer

Programs ARTON

ARTON program gives to the all children in Bulgaria on treatment of oncology diseases, time of peace, joy and creativity during the hospital stay! Simultaneously in the three national center for treating those children are conducted art sessions in different arts, aimed at complete relaxation and mental health!

Program ARTON Varna

Program ARTON Varna


A hospital program on art therapy and music therapy ARTON is held at "St. Marina" University Hospital, Clinic of Children's Hematology and Oncology - Varna. Clinic of Pediatric Hematology and Oncology at the University...

View more
Program ARTON Sofia

Program ARTON Sofia


A hospital program on art therapy and music therapy ARTON is held at "TSARITSA YOANNA - ISUL" UMHAT - Clinic of Pediatric Clinical Hematology and Oncology, Sofia. University Hospital "Queen Joanna" -...

View more
Program ARTON Plovdiv

Program ARTON Plovdiv


Hospital program on art therapy and music therapy ARTON is held at UMHAT "St. George" EAD, Clinic of Pediatric Hematology and Oncology, Plovdiv. Today's University Hospital "St. George"  in Plovdiv is the...

View more

Last albums

See all
Триизмерни творби в арт терапията
See album

Триизмерни творби в арт терапията

В сесиите по Програма АРТОН създаването на скулптурни композиции от различни материали – бързосъхнеща глина, пластелин, моделин – дава възможност децата...

Магията на мандалите
See album

Магията на мандалите

Рисуването на мандали е доказало ефективността си занимание за прозрения и терапевтични преживявания. Любима тема на децата пациенти в Програма АРТОН поради...

Музикална терапия
See album

Музикална терапия

В сесиите по Програма АРТОН създаването на музикално произведение или песен е емоционално преживяване на справяне и удовлетворение за децата участници. Те се...

Partners