Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Вибрациите на лечението в мелодия – Програма АРТОН

 

Музикотерапията е не просто музициране, а следване на вътрешния ритъм. Умението да възстановиш слуха си към най – тънките вибрации, да чуеш и запееш в твоя личен, уникален, лечебен ритъм.

Във всяка музикална сесия децата са поставени пред свободния избор – всеки сам да избере предпочитан музикален инструмент. Всяко дете посяга съвсем неслучайно към „неговия” инструмент и с нетърпение изпробва тоновете. Има моменти на смяна, размяна на инструментите, пробване на нови звуци и умения, и отново завръщане към първоизбрания. Звукът от даден инструмент позволява на детето несъзнателна идентификация – точно с този звук, точно с този ритъм, точно с тази вибрация. А тя е тази, която с любов въвежда детето в състояние на Радост. А радостта е тази, която води здравето.

Музикотерапевтите  използват различни стратегии, като свирене на много и различни музикални инструменти, слушане на музика, композиране, включително и уроци по пеене. Музикотерапевтичните програми са основани на оценка на индивидуалния ход и планиране на лечението, както и на текуща оценка на динамиката на състоянието на детето. Музикотерапевтите си поставят различни задачи - от намаляване на безпокойството до способи за по-доброто разбиране на собственото "аз" на детето.

 


Последни албуми

Виж всички
Прозрения – Програма АРТОН
Виж албума

Прозрения – Програма АРТОН

Арт терапията е психотерапевтичен метод използващ както силните, така и слабите страни в характера на детето, чрез арт решения и невербално изразяване....

Партньори