Центрове и програми за душевно здраве и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания

Повече от човек – Програма АРТОН

Всяко дете е свръхчовек – с времето, с порастването, то придобива бавно, методично и упорито всевъзможни малки „недостатъци”, благодарение на контакта с възрастните и ограниченията, с които е длъжно да се съобразява като достоен член на цивилизованото ни общество.  Децата търпят влиянието на родителите си, детската градина и училището, влизат в матрицата на установените правила, норми, стремежи и така наречените представи за щастие и благодат… И това, което ги връща към истинската им същност, това, което подхранва и развива  емоционалната им интелигентност във вярната посока, това, което им носи хармония и душевен баланс, което им връща онова просветление, стаено в тях от самото им раждане и категорично притежават в пълна сила е правенето на изкуство, творенето!  
Всеки досег с изкуството е истински подвиг в мирно време за детето, което е жадно да се отърси от обществените и възпитателни обусловености и да полети в необятното, красиво, приказно, фантазно пространство на въображението си, където то и само то е господар и повелител, докосващ и укрепващ най-съкровените си, най-интимните  кътчета в душата си, съхранила най-прилежно божествената частица, свръхчовешката си същност!


Последни албуми

Виж всички
Прозрения – Програма АРТОН
Виж албума

Прозрения – Програма АРТОН

Арт терапията е психотерапевтичен метод използващ както силните, така и слабите страни в характера на детето, чрез арт решения и невербално изразяване....

Партньори